Публикации

 

Разрешаване на спорове относно права върху домейни

По какъв начин притежател на търговска марка може да защити правата и интересите си когато съществува регистрирано идентично или сходно на марката домейн име? Съществуват няколко начина за разрешаване на спора при колизия между търговска марка и домейн име. Най-бързият и ефективен начин е постигането на споразумение между притежателя на марката и притежателя на домейн […]

 

Полезни съвети при избор на домейн име

Преди да пристъпите към регистрацията на домейн име е препоръчително да извършите няколко важни проверки. Препоръките в тзи статия имат за цел да ви улеснят при избора на домейн име, а също така и да ви предпазят от нарушение на чужди по-ранни права. На първо място съветът ми е преди да пристъпите към регистрацията на […]

 

Притежателите на марки на Общността (Европейски марки) имат право да подадат декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета най-късно до 24 септември 2016 година

Съгласно чл.28, ал.8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета, притежателите на марки на Общността, за които е подадена заявка за регистрация преди 22 юни 2012 година и които са регистрирани по отношение на цяло заглавие на клас от Класификацията от Ница, могат да декларират до 24 септември 2016 година, че […]

 

Регистрация на администратор на лични данни

Съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Регистрацията като администратор на лични данни се извършва пред Комисията […]

 

Процедура по регистрация на търговска марка в България (регистрация на национална марка)

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от […]

 

Защо е препоръчително извършването на предварително проучване на търговска марка?

Вашата търговска марката е един актив и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Поради това, вие не трябва да създадете марка, която е сходна на друга марка. Накърнена репутация, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване и загуба на пазарен дял са само част от […]

 

Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Затова услугата „наблюдение на марки“ или „мониторинг на търговски марки“ е изключително важна услуга, която представител по индустриална собственост Красимира Кадиева предоставя. „Наблюдение на търговска марка“ стана наложително след измененията през […]

 

Регистрация на марка – пет важни действия, които следва да извършите още преди попълването на заявката за регистрация на марка.

КАКВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ДА СТЕ ПОПЪЛНИЛИ ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА? 1. На първо място е важно да идентифицирате в кои държави искате вашата марка да има действие. Определете търговския си интерес в момента и в бъдеще (след три, пет, седем години). Това е необходимо, за да се определи дали ще […]

 

Какво е препоръчително да направят всички притежатели на търговски марки, за да съхранят марките си в годините?

МАРКАТА Е ЛИЦЕТО НА ВСЕКИ БИЗНЕС. МАРКАТА ПРОДАВА. МАРКАТА СЪЗДАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОДУКТ, ПРОИЗХОД И КАЧЕСТВО. Смятам, че регистрацията на търговска марка е само началото, а успешното й налагане на пазара и трайното запазване на марката в годините са най-важните задължения за всеки притежател на марка. Препоръките, които са описани имат за цел да ви […]