Новини

 

Срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини работещи отпреди 29.12.2018 година е удължен до 29.06.2019 година

На 29.03.2019 година са обнародвани основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., като една от най-важната е, че е удължен срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини работещи отпреди 29.12.2018 година. Срокът за деклариране на електронните магазини работещи отпреди 29.12.2018 година е удължен до 29.06.2019 година. Във връзка с новите изисквания […]

 

На 12 март 2019 година се проведе семинар „IP for You“

На 12 март 2019 година, в хотел “Sense” в гр. София, се проведе семинар „IP for You”, организиран от Службата на ЕС за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office), съвместно с Патентното ведомство на Република България, в което взеха учатие представители по индустриална собственост. Събитието беше част от поредица семинари, които СЕСИС организира ежегодно […]

 

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 година

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 за обществено обсъждане, което ще продължи до 15 март 2019 година. Най-важните промени залегнали в проекта за изменение на Наредба Н-18 са: Предложение за въвеждане на възможност фискалният бон да бъде в електронен вид, без отпечатване на хартиен носител, от която възможност най-вече ще се […]

 

Патентното ведомство на Република България пусна нов електронен инструмент за решения по опозиции, искания и жалби

От 23.01.2019 година в Портала за електронни услуги на уеб сайта на Патентното ведомство на Република България е внедрена нова функционалност, а именно: публикувани са решенията по опозиции и отказите на експертизата по заявки за марки, постановени през 2017 и 2018 година, а също така и решенията по искания и жалби за всички обекти на […]

 

Изготвен е проект на нов Закон за марките и географските означения

След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система“, с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, през 2019 година предстоят нови фундаментални изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Проектът е публикуван на сайта на Министерството на икономиката за обществено обсъждане до 08.03.2019 година. Изготвянето на такъв […]

 

КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие

Съгласно чл. 35 пар. 1 от Регламент 2016/ 679 (GDPR) администраторите на лични данни имат задъжението да извършват оценка на въздействието винаги, когато съществува вероятност определен вид обработване да поради висок риск за правата и свободите на физическите лица. За да подпомогне изпълнението му Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съгласно чл. 35 пар. […]

 

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

На 24.01.2019 година, на второ четене, беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. С приетите промени в досега действащия Закон за защита на личните данни се цели да бъде внедрена в националното ни законодателство новата европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни, тъй като на […]

 

Весели Коледни и новогодишни празници!

Весели Коледни и новогодишни празници! С пожелания за вълшебни празници, изпълнени с много приятни емоции и страхотни преживявания. Нека новата 2019-та година да е по-щастлива, изпълнена с успехи и творчески устрем, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред! Специални благодарности на колегите от кантората, на всички клиенти, партньори и приятели за доверието и подкрепата, […]

 

Изпращаме една динамична и разнообразна година

В последните дни на годината е време за анализ и развносметка. Изминалата 2018-та година беше изключително динамична и разнообразна за нас.  През август 2018 година имахме юбилей – навършиха се пет години от откриването на кантората, чието начало беше поставено от адв. Кадиева през 2013-та година. В подобни моменти, човек се връща назад във времето. […]

 

Внедрихме нова функционалност в уебсайта

Внедрихме нова функционалност в уеб сайта, а именно: Портал за „Е-Услуги“ (Електронни услуги), който е разработен, за да може да предоставим на клиентите си възможност да изпращат към нас заявки по електронен път относно следните услуги, за които желаят да ни наемат, а именно: Предварително проучване на марка, Регистрация на национална марка, Регистрация на марка […]