Изготвихме писмо за доброволно прекратяване на нарушение на марка

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент занимаващ се с търговия със стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент е изкопирал без никаква промяна една от неговите марки, което означава, че използва идентична на неговата марка в търговската си дейност за предоставяне […]

 

Изготвихме становище за наш клиент относно сравнение между две търговски марки

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвяне на писмено становище, в което да отговорим на въпроса дали като притежател на по-ранна марка има право да се противопостави на използването на сходна според клиента по-късна марка, която се използва за идентични […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка, която желае да заяви за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство на Република България за услуги в клас 35 от МКСУ. След извършеното от нас проучване се оказа, че съществуват няколко идентични марки, които са […]

 

Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент на български и английски език

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим Политика относно бисквитките на български и английски език, тъй като електронният магазин за продажба на спортни стоки на клиента има българска и английска версия. Клиентът ни предостави цялата необходима информация относно […]

 

Извършихме обучение на наш клиент във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

През ноември 2018 година към нас се обърна клиент, който ни възложи да извършим обучение в офиса на клиента относно основните положения свързани със защитата на личните данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Въпросите, на които обърнахме внимание по време на проведеното обучение са свързани с: […]

 

Помогнахме на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна

На 25-ти май 2018 година влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). В периода от март 2018 година до този момент успяхме да помогнем на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентите, които се обърнаха към нас относно услугата „Внедряване на GDPR от правна страна“ са счетоводни […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Клиентът ни има намерение да развива марката само на територията на Република […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 9 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на марка на Европейския съюз. Марката, която клиентът ни предостави съдържа словен и фигуративен елемент. Марката следва да се заяви за регистрация за стоки попадащи в клас 9 от МКСУ. На първо място предоставихме на клиента материали, които съдържат отговори на въпроси […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът е собственик на електронен магазин и ни възложи да изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин както на български, така и на английски език. […]

 

Изготвихме договор за лицензия на производствен опит за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за лицензия на ноу хау. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави информацията, която ни е необходима, за да изготвим изчерпателен договор, който да уреди правоотношенията между страните: лицензодател и лицензополучател. Благодарение на това успяхме да изготвим договора в […]