Изготвихме договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и договор за представителство на английски език

През юли 2017 година с нас се свърза клиент – UI и UX дизайнер, който ни възложи да изготвим следните документи на английски език, тъй като контрагентите, с които ще сключва договорите са чуждестранни лица:  договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и договор за представителство на английски език. Посочените по-горе документи бяха изготвени в уговорения […]

 

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за наш клиент

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност съобразена с изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт на български език, които ще бъдат публикувани на новосъздадения от клиента уеб сайт, тъй като страницата има само […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 7, 9, 10 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да регистрираме предоставената от него марка като марка на ЕС. Предоставената от клиента марка е комбинирана марка в състава на която има словен и фигуративен елемент като в случая словният елемент се явява едновременно и доминиращ и отличителен елемент в състава на марката. […]

 

Успешно вписахме промяна в адрес на притежател на марка

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който беше променил седалището и адреса на управление на дружеството, което е притежател на регистрирана търговска марка. Клиентът ни възложи да извършим вписване и в Патентното ведомство на променения адрес в досието на марката тъй като съгласно разпоредбата на чл.40 от Закона за марките и географските […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за клиент – търговец на осветителни тела

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на осветителни тела и ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, които да публикува на новосъздадения електронен магазин, както на български, така и на английски език. Клиентът ни предостави необходимата информация и ни оказа пълно съдействие, […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2015 година с нас се свърза клиент, който желае да открие верига от ресторанти за бързо хранене и за тази цел ни предостави комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент, за която да извършим предварително проучване. Извършихме проучването в базите данни и се оказа, че към момента на извършване на проучването […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за услуги в класове 35, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за организиране на празненстра, който желае да регистрира национална марка, която вече използва в дейността си за услуги в класове 35, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме на клиента материали съдържащи полезна информация за марките и извършихме подробно проучване […]

 

Изготвихме Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни

През август 2016 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на фармацевтични продукти и ни възложи да изготвим инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните […]

 

Изготвихме договор за посредничество

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за посредничество. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа в уговорения срок. Договорът за посредничество, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно: Идентификация на страните (възложител и посредник); […]

 

Изготвихме договор за неразгласяване на поверителна информация

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим споразумение за конфиденциалност. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа. Договорът за неразгласяване на поверителна информация, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно: Идентификация на страните (разкриваща и приемаща […]