Променихме името и адреса на заявител на национална марка

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е подал заявка за регистрация на национална марка пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът е извършил промяна в името и адреса и ни възложи да впишем тази промяна, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални съгласно изискванията на чл.40 от […]

 

Изготвихме уведомление за прекратяване на нарушение

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който има регистрирана национална марка с действие на територията на Република България. Клиентът ни е установил, че е била регистрирана идентична марка като марка на Европейския съюз за идентични стоки. Регистрираната марка на ЕС е по-късна марка. Както е известно, марките на ЕС имат действие и […]

 

Успешно променихме името на притежател на марка на Европейския съюз

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на марка на Европейския съюз, която има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Тъй като клиентът ни е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката […]

 

Изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин

През втората половина на декември 2018 година с нас се свърза клиент, който разработва електронен магазин и ни възложи изготвянето на Общи условия за ползване на онлайн магазин. След като клиентът ни предостави необходимата информация и ни запозна в детайли с платформата, екипът ни се зае с изготвянето на документа, в който включихме клаузи относно: […]

 

Успешно променихме името на притежател на международна търговска марка

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на регистрирана международна търговска марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Тъй като клиентът ни е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката, се налага тази […]

 

Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана международна търговска марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката, а също така и в адреса. Клиентът ни възложи да впишем промяната на името […]

 

Извършихме предварително проучване на три марки

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни предостави три словни марки и ни нае да извършим предварително проучване, за да установим дали марките могат да бъдат регистрирани като марки на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). След като извършихме проучването и за трите марки, се оказа, че […]

 

Консултирахме клиент във връзка с претендирано нарушение на авторски права върху фотография

През декмври 2018 година с нас се свърза клиент, който e получил писмо от немски адвокати, които са наети от собственик на немски уебсайт. В писмото изпратено до нашия клиент се твърди, че са нарушени авторски  права върху фотография на фотограф – клиент на собственика на немския сайт. В писмото е предоставен срок, в който […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент – собственик на електронен магазин, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим Политиката за защита на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) […]

 

Извършихме преварително проучване на марка за стоки от клас 29 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка, която желае да регистрира за стоки от клас 29 от МКСУ. Клиентът ни желае да регистрира национална марка в Патентното ведомство на Република България, която има действие на територията на България. След като извършихме проучване в […]