Успешно подновихме марка за последващ период от десет години

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни въложи да подновим регистрирана нацинална комбинирана марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация, тъй като действието на марката ще изтече скоро. Препоръчахме на клиента да подновим марката в срок, тъй като след това ще разполага с още шест месеца гратисен период за […]

 

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки, както във физически магазин, така и по интернет. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на новия Регламент за защита на личните данни (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез […]

 

Регистрирахме национална марка с действие на територията на Република България за клиент производител на плодове и зеленчуци

През септември 2016 година клиент производител на плодове и зеленчуци ни възложи да подготвим необходимите документи за регистрация на марка, която използва в търговската си дейност от 2015 година. Произвежданите от него стоки попадат в клас 29 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставената от клиента марка е комбинирана марка, в състава […]

 

Актуализирахме Общите условия за ползване на уеб сайт за клиент агенция за недвижими имоти

През май 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да актуализираме вече изготвени Общи условия за ползване на уеб сайт. Клиентът беше внедрил Регламент 2016/679 от правна страна и имаше изготвена Политика за защита на личните данни, но в Общите условия също се съдържаха клаузи касаещи защитата на лични данни, поради което […]

 

Успешно регистрирахме две марки за клиент производител на месо, месни продукти, мляко и млечни продукти

През май 2017 година към нас се обърна клиент, който беше създал две комбинирани марки състоящи се от словен и фигуративен елемент и ни възложи първоначално да извършим предварително проучване, за да се установи дали съществуват заявени за регистрация и/или регистрирани сходни по-ранни марки с действие на територията на Република България за стоки от клас […]

 

Успешно регистрирахме клиент производител на храна като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни

През април 2017 година с нас се свърза клиент – производител на хранителни стоки, който ни възложи да извършим регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Разяснихме на клиента процедурата по регистрация, попълнихме заявлението за регистрация на администратор на лични данни юридическо лице, а също така и бланките относно […]

 

Успешно регистрирахме комбинирана марка в класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите с дейстие на територията на Република България

През септември 2016 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрация на комбинирана търговска марка състояща се от сковен и фигуративен елемент за стоки попадащи в класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Стоките попадащи в класове 29, 30 и 31 от […]

 

Извършихме пълно проучване на козметичното законодателство за клиент производител на козметика

През май 2016 година наш клиент производител на козметика, с който сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да изготвим писмено становище, в което да предоставим изчерпателна информация след проучване на релевантното законодателство относно изискванията при етикетирането на козметични продукти, а също така и други изсквания съгласно Регламент […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент производител на козметика

През март 2015 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да произвежда козметика и желае да регистрира марка на Европейския съюз, за да може впоследствие да разпространява произведената от него козметика на територията на страните-членки на ЕС. Запознахме клиента с регистрационната процедура. Посъветвахме клиента да се възползваме от възможността да подадем заявка за регистрация […]

 

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с международен превоз на стоки

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който извършва международен превоз на стоки с молба да му съдействаме относно изготвянето на документи за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Консултирахме клиента, че освен изготвянето на документите е необходимо Регламентът да бъде […]