Извършваме услугата наблюдение на марка за две марки на наш клиент

През май 2017 година с нас се свърза клиент, който в притежател на две национални марки регистрирани за услуги в класове 16, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи да извършваме наблюдение на марките, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна […]

 

Изготвихме договор за изработка на илюстрации

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, на който сме предоставяли правни услуги и преди това и ни възложи да изготвим договор за изработка на илюстрации. Клиентът ни предостави информация, която желае да бъде включена в договора, за да могат да бъдат уредени договорните отношения между клиента в качеството му на Възложител и […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент предлагащ езикови курсове

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, който предлага езикови курсове и ни възложи да регистрираме търговско дружество. Изготвихме пълния комплект с документи, който е необходим, за да бъде успешно регистрирано дружеството и входирахме документите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронен път. Заплатихме държавната такса за регистрация на търговско дружество […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за клиент – портал за недвижими имоти

През юли 2018 година с нас се свърза клиент притежаващ поратал за недвижими имоти, който ни възложи изготвянето на Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни, а също така и Политика относно бисквитките. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим в […]

 

Извършихме предварително проучване на десет марки за клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юли 2017 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти, който ни предостави десет словни марки на латиница, за които да проверим дали са регистрабилни и дали има сходни на тях марки с действие на територията на Република България за услуги в клас 36 от Ницската […]

 

Извършихме проучване на две марки за клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2015 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко проекта и ни възложи да извършим проучване на две марки за следните услуги попадащи в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите, а именно; организиране на събития. Извършихме проучване в базите данни съдържащи заявени за регистрация […]

 

Изготвихме договор за изработка и договор за абонаментно обслужване

През август 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за графичен дизайн, който ни възложи да изготвим договор за абонаментно обслужване и договор за изработка. Договорът за абонаментно обслужване трябва да се изготви на български език, а договорът за изработка – на български и английски език. Клиентът ни предостави информацията, която следва да […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2018 година с нас се свърза клиент – търговец на стоки, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за услуги от клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучването и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от проучването. На първо място при проверката на марката се оказа, че марката […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за клиент производител на шрифтове

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който разработва шрифтове и ни възложи да изготвим следните документи, които да публикува на уеб сайта си където са обявени създадените от него шрифтове, а именно: Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за клиент производител […]

 

Изготвихме договори за отстъпване правото на използване върху шрифтове

През ноември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език. Клиентът ни предостави информацията, която желае да бъде включена в договорите, за да бъдат уредени отношенията между клиента, който е създател на шрифтовете и ползвателите на шрифтовете. Успяхме да […]