Извършихме проучване на законодателството за клиент – производител на енергийни напитки

През януари 2018 година наш клиент, който ще произвежда енергийни напитки и с когото сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да проучим релевантното законодателство и да изготвим писмено становище, в което да предоставим информация относно: Задължителните изисквания залегнали в Наредба 47 от 28 декември за изискванията към […]

 

Извършихме проучване на петнадесет словни марки за услуги от клас 43 от МКСУ – ресторанти

През август 2017 година с нас се свърза клиент, който желае да отвори ресторант за бързо хранене и за тази цел ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване. Услугите, които ще предоставя са класирани в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи задачата проучването да бъде […]

 

Извършихме предварително проучване на петнадесет словни марки за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти преди това. Клиентът ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване, тъй като има намерение да разработи и регистрира марка, с която да обозначава стоки, които ще произвежда, а именно: безалкохолни напитки. Безалкохолните напитки са […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка и ни възложи извършването на предварително проучване, тъй като има намерение да заяви марката за регистрация като марка на Европейския съюз за производство на безалкохолни напитки, които стоки попадат в клас 32 от МКСУ. Извършихме проучване в базите данни и […]

 

Изготвихме Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който предоставя финансови услуги от разстояние и ни възложи да изготвим Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние, които да бъдат публикувани на уеб сайта на клиента. Общите условия следва да съдържат информация, която е посочена в Закона за предоставяне на финансови услуги от […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2016 година с нас се свърза производител на мляко и млечни продукти, който ни предостави комбинирана марка, която се състои от словен и фигуративен елемент и ни възложи извършване на предварително проучване за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – производител на облекло и аксесоари

През март 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка, която да заявим за регистрация в Патентното ведомство на Република България за производство на дрехи и аксесоари. Извършихме предварително проучване както на словния, така и на фигуративния елемент, защото в случая и словния и фигуративният елемент се явяват и отличителен […]

 

Извършваме наблюдение на марки за наш клиент

През май 2016 година успешно регистрирахме четири националани марки за наш клиент, който впоследствие реши да се възползва от услугата „Мониторинг на марка“. Предоставяме услугата „Наблюдение на марка“ посредством помощта на софтуер, който е специално разработен за тази цел и успява да намира всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Всяка седмица получаваме отчети, […]

 

Успешно регистрирахме четири национални марки за стоки в клас 6 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2015 година с нас се свърза клиент, който ни предостави четири марки, които желае да запази за територията на Република България за стоки в клас 6 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме материали съдържащи полезна информация относно търговските марки на клиента. За всяка марка извършихме предварително проучване като изготвихме четири отделни […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – агенция за недвижими имоти

През март 2018 година с нас се свърза клиент – агенция за недвижими имоти и ни възложи да регистрираме национална марка за услуги попадащи в клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. На първо място предоставихме на клиента полезна информация относно търговските марки и разяснихме естеството на регистрационната процедура. Попълнихме необходимите документи, които […]