Изготвихме Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който предоставя финансови услуги от разстояние и ни възложи да изготвим Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние, които да бъдат публикувани на уеб сайта на клиента. Общите условия следва да съдържат информация, която е посочена в Закона за предоставяне на финансови услуги от […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2016 година с нас се свърза производител на мляко и млечни продукти, който ни предостави комбинирана марка, която се състои от словен и фигуративен елемент и ни възложи извършване на предварително проучване за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – производител на облекло и аксесоари

През март 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка, която да заявим за регистрация в Патентното ведомство на Република България за производство на дрехи и аксесоари. Извършихме предварително проучване както на словния, така и на фигуративния елемент, защото в случая и словния и фигуративният елемент се явяват и отличителен […]

 

Извършваме наблюдение на марки за наш клиент

През май 2016 година успешно регистрирахме четири националани марки за наш клиент, който впоследствие реши да се възползва от услугата „Мониторинг на марка“. Предоставяме услугата „Наблюдение на марка“ посредством помощта на софтуер, който е специално разработен за тази цел и успява да намира всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Всяка седмица получаваме отчети, […]

 

Успешно регистрирахме четири национални марки за стоки в клас 6 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2015 година с нас се свърза клиент, който ни предостави четири марки, които желае да запази за територията на Република България за стоки в клас 6 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме материали съдържащи полезна информация относно търговските марки на клиента. За всяка марка извършихме предварително проучване като изготвихме четири отделни […]

 

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – агенция за недвижими имоти

През март 2018 година с нас се свърза клиент – агенция за недвижими имоти и ни възложи да регистрираме национална марка за услуги попадащи в клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. На първо място предоставихме на клиента полезна информация относно търговските марки и разяснихме естеството на регистрационната процедура. Попълнихме необходимите документи, които […]

 

Успешно увеличихме капитал на търговско дружество посредством записване на нови дялове

През пктомври 2016 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили по други проекти и ни възложи да впишем увеличаване на капитала на търговското дружество, на което клиентът е управител посредством записване на нови дялове. Изготвихме необходимите документи за извършване на увеличение на капитала, заплатихме държавната такса и входирахме документите по […]

 

Успешно вписахме продажба на дружествени дялове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

През юли 2016 година към нас се обърна клиент, с когото преди това сме работили по други проекти, който ни възложи да впишем прехвърляне на дружествени дялове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме необходимите документи, заплатихме държавната такса и входирахме документите по електронен път. След няколко дни прехвърлянето на дружествените дялове беше вписано […]

 

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото преди това успешно сме регистрирали две търговски марки. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на неговата търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 6, 8, 11, 14, 20 и 21 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши […]

 

Изготвихме договор за изработка на лого на български и английски език

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който се занимава с UX и графичен дизайн и ни възложи да изготвим договор за изработка на лого на български и английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която поискахме, за да може да изготвим договора, а също така и информация, която той желае да […]