Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През март 2019 година с нас се свърза клиент, който разработва електронен магазин. Клиентът създава онлайн магазин за търговия със стоки и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронния магазин преди пускането на последния. Клиентът ни оказа изцяло съдействие […]

 

Извършихме предварително проучване на десет словни марки

През март 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни предостави десет словни марки, за които трябваше да извършим предварително проучване за територията на Република България. Клиентът ни желае да регистрира марка за услуги попадащи в клас 44 от Ницската класификация. Извършихме предварително […]

 

Изготвихме договор за отстъпване на авторски права

През месец март 2019 година клиент, с когото сме работили и по редица други проекти, се свърза с нас и ни възложи изготвянето на договор за отстъпване на авторски права, чийто правен режим е залегнал в чл. 36 и следващите от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Целта на страните по договора […]

 

Успешно вписахме промяна в адреса на заявител на национална търговска марка

През март 2019 година клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка, извърши промяна в седалището и адреса на управление на дружеството си. Клиентът ни възложи да впишем промяната на адреса на заявителя на марката в Патентното ведомство. Регистрационната процедура на марката към момента на вписване на промяната в адреса на заявителя все още не […]

 

Вписахме успешно промяна в седалището и адреаса на управление на търговско дружество

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни е извършил прояна в седалището и адреса на управление на търговското си дружество. Нае ни да  изготвим необходимите документи и да впишем обстоятелствата по промяната в седалището и адреса на управление на търговското му […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който ще бъде сключен на основание на чл. 9 от ЗЗД, където е прогласена автономията на волите на страните и свободата, с която се ползват при договаряне. Клиентът ни предостави […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим предварително проучване на комбинирана марка, която желае да регистрира. На база на резултатите от предварителното проучване, изготвихме изчерпателно писмено становище, в което анализирахме евентуалните рискове. Резултатите показаха, че марката ще премине успешно експертизата на абсолютни основания за отказ, не бяха открити […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн посредническа платформа за намиране на работа и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Клиентът ни оказа […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на учредителните документи за дружеството. Изготвихме пълния набор от документи, внесохме държавната такса, клиентът ни внесе капитала, спесименът беше заверен при нотариус и входирахме всички необходими […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн информационна платформа и ни нае, за да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Документите трябва да бъдат изготвени до първата половина на […]