Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент на български и английски език

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим Политика относно бисквитките на български и английски език, тъй като електронният магазин за продажба на спортни стоки на клиента има българска и английска версия. Клиентът ни предостави цялата необходима информация относно […]

 

Извършихме обучение на наш клиент във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

През ноември 2018 година към нас се обърна клиент, който ни възложи да извършим обучение в офиса на клиента относно основните положения свързани със защитата на личните данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Въпросите, на които обърнахме внимание по време на проведеното обучение са свързани с: […]

 

Помогнахме на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна

На 25-ти май 2018 година влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). В периода от март 2018 година до този момент успяхме да помогнем на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентите, които се обърнаха към нас относно услугата „Внедряване на GDPR от правна страна“ са счетоводни […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Клиентът ни има намерение да развива марката само на територията на Република […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 9 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на марка на Европейския съюз. Марката, която клиентът ни предостави съдържа словен и фигуративен елемент. Марката следва да се заяви за регистрация за стоки попадащи в клас 9 от МКСУ. На първо място предоставихме на клиента материали, които съдържат отговори на въпроси […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът е собственик на електронен магазин и ни възложи да изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин както на български, така и на английски език. […]

 

Изготвихме договор за лицензия на производствен опит за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за лицензия на ноу хау. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави информацията, която ни е необходима, за да изготвим изчерпателен договор, който да уреди правоотношенията между страните: лицензодател и лицензополучател. Благодарение на това успяхме да изготвим договора в […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, тъй като желае да уреди договорните си отношения с негов контрагент по отношение на разработката на софтуерен продукт. Договорът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше одобрен, тъй като подробно урежда отношенията между страните. Изготвеният от нас договор […]

 

Успешно подновихме марка за следващ период от десет години

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на национална търговска марка, действието на която изтича скоро и ни възложи да се заемем с подновяването на марката, тъй като клиентът ни желае да продължи да използва марката си и да има изключителни права върху нея. Марката е регистрирана за стоки в […]

 

Извършихме проучване на две словни марки за стоки от клас 5 от МКСУ – хранителни добавки

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на проучване на две словни марки, които ни предостави за стоки клас 5 от МКСУ – хранителни добавки. Проучването следва да се извърши за територията на всички страни-членки на ЕС, тъй като марката, която ще се заявява за регистрация ще бъде марка […]