Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на учредителните документи за дружеството. Изготвихме пълния набор от документи, внесохме държавната такса, клиентът ни внесе капитала, спесименът беше заверен при нотариус и входирахме всички необходими […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн информационна платформа и ни нае, за да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Документите трябва да бъдат изготвени до първата половина на […]

 

Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това няколко пъти сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на международна търговска марка, която е регистрирана пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Притежателят на марката е юридическо лице и е била извършена промяна в името и адреса на […]

 

Изготвихме писмо за спиране на нарушение

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана търговска марка на Европейския съюз с действие на територията на всички страни-членки на ЕС.  Клиентът ни извършва наблюдение на марка и е установил, че е била заявена за регистрация пред Патентното ведомство на Република България  сходна национална марка за идентични стоки. […]

 

Успешно променихме адреса на притежател на две национални марки

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на две словни национални марки. Притежателят на марките е юридическо лице и е била извършена промяна в адреса на управлението на дружеството – притежател на марките. Клиентът ни възложи изготвянето на необходимите документи, за да бъде вписана промяната в досието на марките, за […]

 

Успешно променихме името и адреса на заявител на национална марка

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител национална марка пред Патентното ведомство на Република България и е извършил промяна в името и адреса. Беше ни възложана задача да впишем промяната, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални […]

 

Подновихме регистрацията на две национални марки

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на две словни национални марки, чието действие изтича в края на февруари 2019 година. Тъй като клиентът ни желае да продължи да има права върху марките, ни нае да ги подновим за последващ период от десет години. Изготвихме необходимите документи, входирахме ги в […]

 

Променихме адреса на управление на търговско дружество

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е извършил промяна в адреса си на управление. Клиентът ни възложи да изготвим необходимите документи и да впишем промяната в обстоятелствата в Търговския регистър. Изготвихме всички необходими документи, които следва да се входират в Търговския регистър, за да бъде успешно вписана промяната и ги входирахме […]

 

Променихме името и адреса на заявител на национална марка

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е подал заявка за регистрация на национална марка пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът е извършил промяна в името и адреса и ни възложи да впишем тази промяна, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални съгласно изискванията на чл.40 от […]

 

Изготвихме уведомление за прекратяване на нарушение

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който има регистрирана национална марка с действие на територията на Република България. Клиентът ни е установил, че е била регистрирана идентична марка като марка на Европейския съюз за идентични стоки. Регистрираната марка на ЕС е по-късна марка. Както е известно, марките на ЕС имат действие и […]