Изготвихме общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор за клиент – агенция за дигитален маркетинг

През септември 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за дигитален маркетинг, който ни възложи да изготвим общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор на български и английски език, тъй като новосъздадената интернет страница има версия на български език и на английски език. Успяхме да завършим проекта в […]

 

Извършихме проверка на три марки за услуги попадащи в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който преди това сме разботили по няколко различни проекта и ни предостави три словни марки, за които да извършим проверка дали нарушават по-ранни права. Клиентът ни има намерение да извършва търговия на стоки и извън територията на Република България, за която цел желае да разработи и […]

 

Вписахме промяна в адрес на притежател на марка

През месец юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото успешно регистрирахме национална марка през 2015 година. Клиентът ни възложи да впишем промяна в адреса на притежателя на марката, тъй като е променено седалището и адреса на управление. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения притежателят или заявителят на марка е […]

 

Регистрирахме успешно национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2014 година наш клиент ни възложи да регистрираме комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент за избрани от него услуги попадащи в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговксите марки. Разяснихме на клиента регистрационната процедура и извършихме подробно проучване в базите […]

 

Извършихме предварително проучване на словна марка за услуги в клас 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който има намерение да регистрира словна марка като марка на Европейския съюз за следните услуги попадащи в клас 42 от Ницската класификация, а именно: осигуряване на временно използване на софтуерни приложения за социални мрежи. След извършено подробно проучване от нас се оказа, че към момента на […]

 

Извършихме предварително проучване на марка, която ще се заявява за регистрация за ресторанти за бързо хранене

През декември 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да открие верига от заведения за бързо хранене и ни предостави вече изработено лого. Марката, която следва да се провери дали не нарушава чужди по-ранни права е комбинирана марка, в състава на която има словен и фигуративен елемент като слвния елемент се явява едновременно […]

 

Изготвихме писмено становище за клиент занимаващ се с графичен дизайн относно сравнение на две марки

През януари 2017 година с нас се свърза клиент занимаващ се с графичен дизайн, който ни възложи да изготвим писмено становище, в което да направим сравнение между две марки с цел да се произнесем дали между марките съществува сходство, което може да доведе до объркване у потребителите. Извършихме сравнение между двете марки относно фонетично, визуално […]

 

Помогнахме на клиент – разработчик на приложения да се регистрира като администратор на лични данни

През 2016 година с нас се свърза клиент – разработчик на приложения, който преди това беше работил с нас и по друг проект. Клиентът ни възложи да изготвим всички необходими документи, за да може да се регистрира като администратор на лични данни пред Комисията за защита на лични данни. Разяснихме на клиента същността на регистрационната […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет за клиент – създател на приложения

През месец август 2015 година с нас се свърза клиент – разработчик на приложения, който ни възложи да изготвим документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на английски език. Тъй като потребителите могат да изтеглят разработените от нашия клиент приложения от уеб сайта на клиента, изготвихме следните документи на английски език, а именно:  политика […]

 

Извършихме проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите, а именно: продажба на стоки. Целта на проверката е да се установи дали към момента на извършване на проверката […]