Изготвихме политика за поверителност на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните месеци сме работили по редица проекти и ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български и английски език, тъй като е разработил двуезичен уеб сайт. Клиентът ни предостави достъп до сайта , както и цялата необходима информация, за да може да […]

 

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е производител на хранителни стоки и ни възложи извършването на предварително проучване на две словни търговски марки за стоки в класове 5, 29 и 30. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките като марки на Европейския съюз. След като извършихме предварителното проучване изготвихме становища съдържащи анализ […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за продажба на модни артикули, като за тази цел ни възложи изготвянето на всички необходими документи, които следва да бъдат публикувани на уеб сайта за успешното осъществяване на търговска дейност в интернет. Уеб сайтът има българска и английска версия, поради което […]

 

Извършихме предварително проучване на три марки

През април 2019 година с нас се свърза клиент от чужбина и ни възложи да извършим предварително проучване на две словни и една комбинирана марки. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките за територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България. Извършихме проучване за всяка една от предоставените марки поотделно и изготвихме три подробни […]

 

Успешно регистрирахме словна национална марка за хранителни стоки

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да регистрираме словна национална марка за хранителни стоки. Както винаги, извършихме подробно предварително проучване в базите данни, за да установим дали има по-ранни сходни права. След като извършихме проучването, изготвихме писмено […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за търговия със стоки в областта на разкрасителната индустрия. Клиентът ни потърси във връзка с необходимостта да бъдат създадени Общи условия за ползване на електронния магазин, както и Политика за защита на личните данни. Клиентът ни имаше вече изготвена изчерпателна Политика […]

 

Успешно регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти и ни възложи регистрацията на комбинирана марка. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на Република България и затова заявката следва да се подаде в Патентното ведомство на Република България. Услугите, които […]

 

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През април 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През март 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин. Клиентът е създал онлайн магазин за търговия с лепила, разтворители за почистване и други аксесоари, служещи за битови и монтажни дейности. Клиентът ни възложи  изготвянето на Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на […]

 

Успешно регистрирахме електронен магазин в НАП за наш клиент

Както е известно, през септември 2018 година беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно новите изисквания залегнали в Наредбата, лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 година трябва да […]