Извършихме проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите, а именно: продажба на стоки. Целта на проверката е да се установи дали към момента на извършване на проверката […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

През март 2018 година с нас се свърза клиент-производител на храна, с който преди това сме работили по няколко проекта и ни възложи да извършим проучване на комбинирана марка, която ни предостави. Комбинираната марка се състои от словен и фигуративен елемент, като словният елемент в случая се явява едновременно и доминиращ и отличителен елемент в […]

 

Извършихме проучване на търговска марка за производство на храна

През декември 2017 година с нас отново се свърза клиент, на който преди това успешно сме регистрирали марка на Европейския съюз и ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка за територията на ЕС за класове 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучването в базите данни и се установи, […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

През месец май 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка, за да установим дали не се нарушават чужди по-ранни права преди да се пристъпи към подаване на заявка за регистрация на марката пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте (Испания). Извършихме проучването […]

 

Изготвихме писмо за доброволно преустяновяване на нарушение на марка

През януари 2018 година успешно приключи регистрацията на марка на Европейския съюз за наш клиент, който впоследствие ни възложи да извършваме наблюдение на търговската марка (т.нар. мониторинг на марка), за да може да се предприемат действия по защита на марката навреме в случай, че бъдат подадени заявки за регистрация на сходни/ идентични марки. Софтуерът, който […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който разработва онлайн платформа, който ни възложи да регистрираме предоставената от него комбинирана марка за услуги попадащи в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки. Разяснихме на клиента същността на регистрационната процедура и предоставихме материали […]

 

Извършихме задълбочено проучване за клиент относно минали и бъдещи промени в българската финансова регулаторна рамка за компаниите, предлагащи потребителски кредити

През януари 2016 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим задълбочено проучване относно миналите и евентуалните бъдещи промени в българската финансова регулаторна рамка относно компаниите, предлагащи потребителско кредитиране. Основният фокус на изготвения от нас доклад беше да се идентифицира съответната регулаторна рамка в областта на потребителските кредити и промените във финансовото […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет за клиент – производител на бижута

През август 2018 година с нас се свърза клинет – производител на бижута, който ни нае да изготвим документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език. Тъй като клиентът има електронен магазин, изготвихме общи условия за ползване на електронен магазин, политика за защита на личните данни съдържаща информацията, която следва […]

 

Изготвихме договор за изработка на компютърнa програмa

През август 2016 година с нас се свърза компютърна фирма, която ни възложи да изготвим договор за изработка на компютърнa програмa на английски език, тъй като нашият клиент се беше ангажирал да сключи такъв договор с възложител опериращ извън България. Клиентът ни предостави релевантната информация, която да бъде включена в договора. Изготвихме договора в уговорения […]

 

Извършихме проучване на марка за производство и продажба на бижута

През април 2017 година с нас се свърза клиент производител и търговец на бижута, който разработва нов бранд за същата дейност и ни възложи да извършим проучване на марка. Беше ни предоставена комбинирана марка състояща се от фигуративен и словен елемент, за която да бъде извършено проучване дали нарушава по-ранни права. Клиентът има намерение да […]