Извършихме предварително проучване на две марки за клиент опериращ в модната индустрия

През декември 2016 с нас се свърза клиент, който оперира в модната индустрия, който ни възложи да извършим предварително проучване на две марки, с които желае да обозначава стоките, които ще произвежда, а именно: облекло.  Клиентът ни предостави за проучване два словни елемента, които впоследствие ще стилизира графично. След като извършихме подробно предварително проучване в […]

 

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия

През април 2018 година получихме запитване от клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия относно изготвяне на набор от документи необходими за привеждане на бизнеса му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 (GDPR) от правна страна. Необходимо беше да получим пълно съдействие от негова страна, изразяващо се в попълване на въпросник, който да предостави […]

 

Извършихме предварително проучване на марка за производство на обувки и чанти

През март 2017 година към нас се обърна клиент, който желае да създаде марка, с която да обозначава стоките, които има намерение да произвежда, а именно: обувки и чанти. Клиентът ни предостави за проучване словен елемент, който впоследствие ще стилизира графично. След извършено от нас подробно предварително проучване, се установи, че към март 2017 година […]

 

Успешно регистрирахме две марки на клиент занимаващ се с производство на аксесоари

Към нас се обърна клиент, който е производител на аксесоари за баня във връзка с необходимостта да регистрира две национални марки с действие на територията на Република България пред Патентното ведомство. Адвокат Красимира Кадиева запозна клиента с процедурата по регистрация на марка и извърши подробно предварително проучване, за да се установи дали марката не попада […]

 

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент собственик на интернет магазин за продажба на кафе

През април 2018 година към нас се обърна клиент, който е собственик на интернет магазин за продажба на кафе във връзка с необходимостта да бъдат изготвени документи относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Тъй като внедряването на Регламента от правна страна е двустранен процес, при който е необходимо съдействието на клиента […]