Извършихме предварително проучване на марка, която ще се заявява за регистрация за ресторанти за бързо хранене

През декември 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да открие верига от заведения за бързо хранене и ни предостави вече изработено лого. Марката, която следва да се провери дали не нарушава чужди по-ранни права е комбинирана марка, в състава на която има словен и фигуративен елемент като слвния елемент се явява едновременно […]

 

Изготвихме писмено становище за клиент занимаващ се с графичен дизайн относно сравнение на две марки

През януари 2017 година с нас се свърза клиент занимаващ се с графичен дизайн, който ни възложи да изготвим писмено становище, в което да направим сравнение между две марки с цел да се произнесем дали между марките съществува сходство, което може да доведе до объркване у потребителите. Извършихме сравнение между двете марки относно фонетично, визуално […]

 

Помогнахме на клиент – разработчик на приложения да се регистрира като администратор на лични данни

През 2016 година с нас се свърза клиент – разработчик на приложения, който преди това беше работил с нас и по друг проект. Клиентът ни възложи да изготвим всички необходими документи, за да може да се регистрира като администратор на лични данни пред Комисията за защита на лични данни. Разяснихме на клиента същността на регистрационната […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет за клиент – създател на приложения

През месец август 2015 година с нас се свърза клиент – разработчик на приложения, който ни възложи да изготвим документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на английски език. Тъй като потребителите могат да изтеглят разработените от нашия клиент приложения от уеб сайта на клиента, изготвихме следните документи на английски език, а именно:  политика […]

 

Извършихме проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите, а именно: продажба на стоки. Целта на проверката е да се установи дали към момента на извършване на проверката […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

През март 2018 година с нас се свърза клиент-производител на храна, с който преди това сме работили по няколко проекта и ни възложи да извършим проучване на комбинирана марка, която ни предостави. Комбинираната марка се състои от словен и фигуративен елемент, като словният елемент в случая се явява едновременно и доминиращ и отличителен елемент в […]

 

Извършихме проучване на търговска марка за производство на храна

През декември 2017 година с нас отново се свърза клиент, на който преди това успешно сме регистрирали марка на Европейския съюз и ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка за територията на ЕС за класове 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучването в базите данни и се установи, […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

През месец май 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка, за да установим дали не се нарушават чужди по-ранни права преди да се пристъпи към подаване на заявка за регистрация на марката пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте (Испания). Извършихме проучването […]

 

Изготвихме писмо за доброволно преустяновяване на нарушение на марка

През януари 2018 година успешно приключи регистрацията на марка на Европейския съюз за наш клиент, който впоследствие ни възложи да извършваме наблюдение на търговската марка (т.нар. мониторинг на марка), за да може да се предприемат действия по защита на марката навреме в случай, че бъдат подадени заявки за регистрация на сходни/ идентични марки. Софтуерът, който […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който разработва онлайн платформа, който ни възложи да регистрираме предоставената от него комбинирана марка за услуги попадащи в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки. Разяснихме на клиента същността на регистрационната процедура и предоставихме материали […]