Изготвихме споразумение за защита на търговската тайна на български език и английски език и договор за услуги на английски език

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, с когото преди около година сме работили и по друг проект. Клиентът ни реши отново да се довери на нас, този път във връзка с изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна, което следва да бъде изготвено на български и английски език и договор за […]

 

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните две години и този път ни беше възложено да изготвим договор за изработка. Клиентът ни предостави цялата информация, която ни е необходима за изготвянето на договора. Договорът, който изготвихме и предадохме на клиента в уговорения срок съдържа […]

 

Оказахме правно съдействие на най-големия полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони за установяване на дейността му в България

През ноември 2019 година с нас се свърза най-големият полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони и пожела да работи с нас във връзка установяване на дейността му в България. Клиентът ни има намерение да изгради електронен магазин за продажба на стоките, които предлага на българския пазар. Експертизата на кантората на адв. […]

 

Регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки и услуги в класове 11, 21 и 35 от МКСУ

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по друг проект и ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България. Стоките и услугите, които желае да обозначава с тази марка попадат в класове 11, 21 и 35 от МКСУ. След като […]

 

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни нае да извършим предварително проучване на две словни търговски марки. Услугите, за които следва да се извърши проучването попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проучването следва да се извърши […]

 

Регистрирахме осем броя дизайни с действие на територията на Република България

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили по редица проекти, сред които: внедряване на GDPR от правна страна, регистрация на марка, изготвяне на документи за електронен магазин, изготвяне на договори и др. Този път клиентът ни възложи регистрацията на осем броя дизайни, които да имат […]

 

Успешно променихме името и адреса на заявител на две национални марки

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител на две национални марки пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът ни и е извършил промяна в името и адреса, поради което ни възложи да впишем промяната, за да могат […]

 

Изготвихме документи за ползване на мобилно приложение и уеб сайт на английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през полседната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play. Поради това ни беше възложено да […]

 

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play, поради което е необходимо да бъдат изготвени Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилното приложение […]

 

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин на български и английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта и този път ни възложи изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на осветителни тела и електроматериали, на български и английски език, които ще бъдат […]