Успешно вписахме промяна в адреса на заявител на национална търговска марка

През март 2019 година клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка, извърши промяна в седалището и адреса на управление на дружеството си. Клиентът ни възложи да впишем промяната на адреса на заявителя на марката в Патентното ведомство. Регистрационната процедура на марката към момента на вписване на промяната в адреса на заявителя все още не […]

 

Вписахме успешно промяна в седалището и адреаса на управление на търговско дружество

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни е извършил прояна в седалището и адреса на управление на търговското си дружество. Нае ни да  изготвим необходимите документи и да впишем обстоятелствата по промяната в седалището и адреса на управление на търговското му […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който ще бъде сключен на основание на чл. 9 от ЗЗД, където е прогласена автономията на волите на страните и свободата, с която се ползват при договаряне. Клиентът ни предостави […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим предварително проучване на комбинирана марка, която желае да регистрира. На база на резултатите от предварителното проучване, изготвихме изчерпателно писмено становище, в което анализирахме евентуалните рискове. Резултатите показаха, че марката ще премине успешно експертизата на абсолютни основания за отказ, не бяха открити […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн посредническа платформа за намиране на работа и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Клиентът ни оказа […]

 

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на учредителните документи за дружеството. Изготвихме пълния набор от документи, внесохме държавната такса, клиентът ни внесе капитала, спесименът беше заверен при нотариус и входирахме всички необходими […]

 

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн информационна платформа и ни нае, за да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Документите трябва да бъдат изготвени до първата половина на […]

 

Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това няколко пъти сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на международна търговска марка, която е регистрирана пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Притежателят на марката е юридическо лице и е била извършена промяна в името и адреса на […]

 

Изготвихме писмо за спиране на нарушение

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана търговска марка на Европейския съюз с действие на територията на всички страни-членки на ЕС.  Клиентът ни извършва наблюдение на марка и е установил, че е била заявена за регистрация пред Патентното ведомство на Република България  сходна национална марка за идентични стоки. […]

 

Успешно променихме адреса на притежател на две национални марки

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на две словни национални марки. Притежателят на марките е юридическо лице и е била извършена промяна в адреса на управлението на дружеството – притежател на марките. Клиентът ни възложи изготвянето на необходимите документи, за да бъде вписана промяната в досието на марките, за […]