Регистрирахме национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни възложи регистрацията на марка, която използва от години за услуги, които попадат в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проведохме консултация с клиента в кантората, на която среща отговорихме […]

 

Изготвихме Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни и Политика относно бисквитките

През юни 2019 година с нас се свърза клиент, на който помогнахме през 2018 година да внедри Регламент 2016/679 (GDPR) от правна страна чрез изготвяне на всички необходими документи. Този път клиентът ни се свърза с нас, тъй като е разработил нова платформа, в която представя стоките, които предлага на пазара, а именно: различни видове […]

 

Успешно регистрирахме комбинирана марка за услуги в класове 35 и 36 в Патентното ведомство на Република България

В края на 2018 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по друг проект. Клиентът ни разработва онлайн платформа и ни възложи регистрацията на разработено лого като марка, която да има действие на територията на Република България. За тази цел, ведомството, пред което ще се подаде заявката за регистрация […]

 

Успешно регистрирахме национална словна марка за услуги в класове 35 и 36 в Патентното ведомство на Република България

В края на 2018 година с нас се свърза клиент, на когото от лятото на 2018 година предоставяме правни услуги, за да ни възложи регистрацията на словна национална марка, която да има действие на територията на Република България. След като предоставихме брошура и електронна книга съдържащи полезна информация за марките, както винаги извършихме предварително проучване, […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет

През юни 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последната година успешно сме работили по редица проекти и ни възложи да изготвим всички необходими документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, а именно: политика за поверителност, общи условия за ползване на електронен магазин и политика относно бисквитките. Електронният магазин на клиента […]

 

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 3 и 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза нов клиент, който произвежда продукти от класове 3 и 5 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи регистрацията на използваната до момента марка като марка на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Марката на ЕС има действие на територията на всички […]

 

Изготвихме две политики за поверителност

През юни 2019 година към нас се обърна клиент, който ни възложи изготвянето на две Политики за защита на личните данни или т.нар. Политики за поверителност, които да бъдат изготвени на български език за два електронни магазина. Клиентът ни предостави достъп до двата уеб сайта, за да може да изготвим документите в съответствие с изискванията […]

 

Изготвихме два договора за наш клиент

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните три години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на два договора, с които следва да бъдат уредени отношенията между нашия клиент и негови съконтрагенти. За тази цел, проведохме среща със страните, на които да бъдат уточнени всички […]

 

Успешно регистрирахме национална марка в Патентното ведомство на Република България

През октомври 2018 година с нас се свърза нов клиент с, който ни възложи да се заемем с регистрацията на марка, която да има действие само на територията на Република България. Клиентът ни вече имаше изработено лого и ни го предостави, за да може да извършим предварително проучване за наличие/липса на сходни по-ранни марки или […]

 

Регистрирахме успешно още две марки на Европейския съюз

Излезе регистрацията на две марки на Европейския съюз, за които подадохме заявки през януари 2019 година, тъй като клиентът ни желае да има защита за услуги от клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. Двете марки са комбинирани марки и имат действие на територията на всички 28 страни-членки на ЕС, тъй като марката […]