Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил комбинирана марка и ни възложи регистрацията й като национална марка в Патентното ведомство на Република България. Стоките, за които ще се заяви марката за регистрация попадат в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента естеството на регистрационната процедура […]

 

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по редица проекти. Този път клиентът се обърна към нас във връзка с желнието му да регистрира комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента как […]

 

Извършихме предварително проучване на няколко марки за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който желае да регистрира марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите и за тази цел ни възложи извършването на предварително проучване, за да разбере дали се нарушават чужди по-ранни права. С клиента работихме няколко месеца тъй като […]

 

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

През януари 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на комбинирана търговска марка за наш клиент за услуги в класове 35 и 41 от Ницската класификация. Клиентът ни желае да продължи с мониторинга на марката и затова ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година. Целта е да се […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През август 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който да бъде сключен с чуждестранен бизнес партньор, поради което страните желаят да уредят правоотношенията си. Клиентът ни предостави цялата необходима информация и успяхме да изготвим в срок договора за сътрудничество, който съдържа клаузи относно: предмет на договора, […]

 

Изготвихме договор за предоставяне на консултантска услуга за наш клиент

През август 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвянето на договор за предоставяне на консултантска услуга. Клиентът ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим договора. Успяхме да изготвим документа в срок. Договорът, който предоставихме на клиента съдържа клаузи относно предмета […]

 

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

През юли 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на търговска марка за наш клиент, с когото през последните години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година, за да може своевременно да бъде организирано подаването на опозиция, с случай, че е подадена […]

 

Регистрирахме национална комбинирана марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и се оказа, че марката е достатъчно отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, както и че не […]

 

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, чиято дейност е свързана с разработка на софтуер и софтуерни приложения и ни възложи регистрацията на комбинирана марка като марка на Европейския съюз с действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Предоставихме на клиента цялата необходима информация свързана с регистрацията на марка на Европейския […]

 

Извършваме услугата наблюдение на марка за две марки на наш клиент

През юни 2019 година с нас се свърза клиент, който в притежател на две национални марки регистрирани за услуги в класове 16, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи да извършваме наблюдение на марките за две години, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира […]