Актуализирахме публикациите в сайта в областта на марките и географските означения съгласно разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година

Настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са изготвени и публикувани по време на действие на отменения Закон за марките и географските означения. За нас е удоволствие да споделим, че след влизането в сила на новия Закон за марките и географските означения, успяхме да извършим актуализация на […]

 

Весели Коледни и новогодишни празници!

Весели Коледни и новогодишни празници! С пожелания за вълшебни празници, изпълнени с много приятни емоции и страхотни преживявания. Нека новата 2020-та година да е по-щастлива, изпълнена с успехи и творчески устрем, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред! Специални благодарности за доверието и подкрепата, за високата оценка, която давате на работата ни и за […]

 

Приет е нов Закон за марките и географските означения

На 6 юни 2019 година, Министерският съвет внесе в Народното събрание на Република Българя проекта на нов Закон за марките и географските означения, като на 27 юни 2019 година споменатият законопроект беше и приет на първо четене от Народното събрание. На 28 ноември 2019 година новият Закон за марките и географските означения беше приет на […]

 

Адвокат Кадиева организира стажантска програма

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Адвокат Кадиева организира платена стажантска програма насочена към студенти от специалности „Право“ или „Интелектуална собственост“. Избраните стажанти ще имат възможност да усвоят ценни знания и придобият практически опит. Стажът ще бъде изцяло съобразен […]

 

Патентното ведомство на Република България въведе две нови електронни услуги

На 24.09.2019 година Патентното ведомство на Република България стартира предлагането на две нови електронни услуги, достъпни на уеб страницата на ведомството http://bpo.bg/. Чрез обновената функционалност се реализира възможността за подаване на заявки по електронен път както за издаване на патент на изобретение, така и за регистрация на полезен модел. Условие за успешното подаване на заявките […]

 

Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента

На 14 септември 2019 година за онлайн търговците възникна ново задължение, касаещо техните онлайн магазини. Последното е продиктувано от новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента към Директива (ЕС) 2015/2366, или т.нар. „втора директива за платежни услуги (ДПУ2)“. Една от основните цели на ДПУ2 е подобряване на нивото на сигурност на […]

 

На 11 и 12 септември 2019 година се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия

На 11 и 12 септември 2019 година, в Парк Хотел Витоша, се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия. Екипът на кантората ни присъства на семинара, на който бяха разгледани следните теми: Връзка между  интелектуалната собственост и експортно ориентираните малки и средни […]

 

Адв. Красимира Кадиева съдейства на SMD Group относно проучването извършено за България в областта на марковото право

Адв. Красимира Кадиева беше удостоена с честта да допринесе за индекса на SMD Group за България и да прегледа и предостави информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки. Поканата на адв. Красимира Кадиева от […]

 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост констатира подаването на заявки за регистрация на марки съдържащи дълги списъци на стоки и/или услуги

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост констатира, че при подаването на заявки за регистрация на марки, се включват необичайно дълги списъци на стоки и/или услуги. Обикновено броят на заявените стоки и услуги е до около 50, като напоследък в Службата се подават заявки съдържащи над 10 000 термина. Нееднократно сме отбелязвали в статии публикувани […]

 

Различните срокове за съхранение на личните данните на кандидати за работа, които следва да бъдат съобразени от работодателите

На 11 юли 2019 година, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със становище, целящо да внесе практическа яснота по отношение на възникнало противоречие между изменения от февруари месец тази година Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.). Противоречието е по отношение на законовите срокове, които следва […]