Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме документи за уеб сайт за наш клиент

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим необходимите документи за уеб сайт, които да бъдат публикувани на интернет страницата поддържана от клиента. Документите, които изготвихме за клиента са Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика относно бисквитките, тъй като уеб сайтът използва бисквитки за подобряване на ефективността […]

Изготвихме документи за уеб сайт за наш клиент

В началото на октомври 2018 година с нас се свърза клиент – независима медия, продоставяща информация посредством уеб сайта си относно мода, култура и забавления. Клиентът ни възложи да изготвим необходимите документи, които да бъдат публикувани на уеб сайта.Уеб сайтът има само българска версия, така че документите е необходимо да бъдат изготвени само на български […]

Изготвихме инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на метал и ни възложи да изготвим инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. […]

Допълнихме договор и пълномощно за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи допълването на договор, а също така и пълномощно на български и английски език. Съгласувахме с клиента какви договорни клаузи желае да бъдат прибавени в договора и пълномощното и изготвихме клаузите съгласно изискванията на клиента и в съответствие с действащото българско законодателство като ги […]

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да впишем прехвърляне на неговата търговска марка, която е регистрирана за стоки в клас 16 и услуги в клас 41 от Ницската класификация на стоките и узлугите. Клиентът ни се довери относно прехвърлянето на марката, тъй като услугата по „прехвърляне на марка“, която […]

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – агенция за недвижими имоти

През март 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за недвижими имоти и ни възложи за заявим за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство предоставена от него комбинирана марка, която в състава си съдържа словен и фигуративен елемент. На първо място предоставихме на клиента брошура, която съдържа полезна информация марките като срок […]

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент – производител на храна

През август 2017 година с нас се свърза клиент – производител на храна, който ни предостави вече изработено лого, което се състои от словен и фигуративен елемент. Клиентът има желание да разпространява произвежданата от него продукция на територията на няколко страни – членки на ЕС. Посъветвахме клиента, че в този случай е най-добре да регистрира […]

Извършихме предварително проучване на марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да разработва моден бранд и ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка за стоки – дрехи, които са класирани в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни има намерение да регистрира марка на Европейския съюз. След извършено от […]

Изготвихме споразумение за конфиденциалност и договор за изработка за клиент – моден дизайнер

През юни 2016 година с нас се свърза моден дизайнер, който ни възложи изготвянето на споразумение за конфиденциалност, а също така и договор за изработка. Успяхме да изготвим посочените документи в предвидения срок. Договорът за изработка, който предложихме на клиента е със следната структура, а именно: идентификация на страните, предмет на договора, срок, възнаграждение и […]

Регистрирахме търговско дружество в Търговския регистър за клиент – модна къща

През май 2016 година с нас се свърза клиент, който създава нов моден бранд и ни възложи да регистрираме търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме пълния набор от учредителни документи, заплатихме държавната такса, открихме набирателна сметка в банка и внесохме капитала. Входирахме документите в Търговския регистър по електронен път и след […]