Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът е собственик на електронен магазин и ни възложи да изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин както на български, така и на английски език. […]

Изготвихме договор за лицензия на производствен опит за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за лицензия на ноу хау. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави информацията, която ни е необходима, за да изготвим изчерпателен договор, който да уреди правоотношенията между страните: лицензодател и лицензополучател. Благодарение на това успяхме да изготвим договора в […]

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, тъй като желае да уреди договорните си отношения с негов контрагент по отношение на разработката на софтуерен продукт. Договорът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше одобрен, тъй като подробно урежда отношенията между страните. Изготвеният от нас договор […]

Успешно подновихме марка за следващ период от десет години

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на национална търговска марка, действието на която изтича скоро и ни възложи да се заемем с подновяването на марката, тъй като клиентът ни желае да продължи да използва марката си и да има изключителни права върху нея. Марката е регистрирана за стоки в […]

Извършихме проучване на две словни марки за стоки от клас 5 от МКСУ – хранителни добавки

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на проучване на две словни марки, които ни предостави за стоки клас 5 от МКСУ – хранителни добавки. Проучването следва да се извърши за територията на всички страни-членки на ЕС, тъй като марката, която ще се заявява за регистрация ще бъде марка […]

Извършихме проучване на законодателството за клиент – производител на енергийни напитки

През януари 2018 година наш клиент, който ще произвежда енергийни напитки и с когото сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да проучим релевантното законодателство и да изготвим писмено становище, в което да предоставим информация относно: Задължителните изисквания залегнали в Наредба 47 от 28 декември за изискванията към […]

Извършихме проучване на петнадесет словни марки за услуги от клас 43 от МКСУ – ресторанти

През август 2017 година с нас се свърза клиент, който желае да отвори ресторант за бързо хранене и за тази цел ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване. Услугите, които ще предоставя са класирани в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи задачата проучването да бъде […]

Извършихме предварително проучване на петнадесет словни марки за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти преди това. Клиентът ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване, тъй като има намерение да разработи и регистрира марка, с която да обозначава стоки, които ще произвежда, а именно: безалкохолни напитки. Безалкохолните напитки са […]

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка и ни възложи извършването на предварително проучване, тъй като има намерение да заяви марката за регистрация като марка на Европейския съюз за производство на безалкохолни напитки, които стоки попадат в клас 32 от МКСУ. Извършихме проучване в базите данни и […]

Изготвихме Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който предоставя финансови услуги от разстояние и ни възложи да изготвим Общи условия за предоставяне на финансови услуги от разстояние, които да бъдат публикувани на уеб сайта на клиента. Общите условия следва да съдържат информация, която е посочена в Закона за предоставяне на финансови услуги от […]