Записите от Krasimira Kadieva

Извършихме предварително проучване на три марки

През април 2019 година с нас се свърза клиент от чужбина и ни възложи да извършим предварително проучване на две словни и една комбинирана марки. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките за територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България. Извършихме проучване за всяка една от предоставените марки поотделно и изготвихме три подробни […]

Успешно регистрирахме словна национална марка за хранителни стоки

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да регистрираме словна национална марка за хранителни стоки. Както винаги, извършихме подробно предварително проучване в базите данни, за да установим дали има по-ранни сходни права. След като извършихме проучването, изготвихме писмено […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за търговия със стоки в областта на разкрасителната индустрия. Клиентът ни потърси във връзка с необходимостта да бъдат създадени Общи условия за ползване на електронния магазин, както и Политика за защита на личните данни. Клиентът ни имаше вече изготвена изчерпателна Политика […]

Световен Ден на Интелектуалната Собственост

Всяка година на 26-ти април се чества Световният ден на интелектуалната собственост. Целта е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Различни мероприятия се организират всяка година […]

Патентното ведомство на Република България внедри нова функционалност на електронния си портал

Патентното ведомство на Република България информира на уеб сайта си http://bpo.bg/, че е внедрена нова функционалност на електронния си портал https://portal.bpo.bg за търсене в регистрите на обектите на индустриална собственост, а именно: комбинирано търсене. Благодарение на новата функционалност ползвателите имат възможност да извършват търсене във всички или само в някои от регистрите.

Успешно регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти и ни възложи регистрацията на комбинирана марка. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на Република България и затова заявката следва да се подаде в Патентното ведомство на Република България. Услугите, които […]

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През април 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки […]

Адвокат Кадиева организира стажантска програма

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Във връзка с разширяване на дейността си, адвокат Кадиева организира платена стажантска програма насочена към студенти от специалност „Право“ (първи или втори курс). Избраните стажанти ще имат възможност да усвоят ценни знания и […]

Обнародван е Закон за защита на търговската тайна

Закон за защита на търговската тайна е обнародван в бр. 28 от 05.04.2019 година на „Държавен вестник“. В Закона е дадено определение на търговска тайна (чл.3), на притежател на търговска тайна, нарушител, предмет на нарушение, а също така е уредено правомерното и неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, както и изключения от неправомерно […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През март 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин. Клиентът е създал онлайн магазин за търговия с лепила, разтворители за почистване и други аксесоари, служещи за битови и монтажни дейности. Клиентът ни възложи  изготвянето на Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на […]