Записите от Krasimira Kadieva

Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания

Последна промяна: 03.01.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно отказа на регистрация на марка на абсолютни основания и каква е процедурата по защита срещу постановен отказ на абсолютни основания. На […]

Прехвърлихме национална търговска марка чрез продажба

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по различни проекти през последните няколко години. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, на която е притежател в Патентното ведомство чрез продажба за всички стоки, за които е марката е регистрирана. Изготвихме необходимите документи и ги входирахме в Патентното […]

Успешно извършихме прехвърляне на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз чрез продажба

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този проект беше свързан с вписване на прехвърляне на заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз, която е заявена за регистрация за стоки в четири класа от Ницската класификация на стоките и услугите. […]

Адвокат Кадиева организира стажантска програма

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Адвокат Кадиева организира платена стажантска програма насочена към студенти от специалности „Право“ или „Интелектуална собственост“. Избраните стажанти ще имат възможност да усвоят ценни знания и придобият практически опит. Стажът ще бъде изцяло съобразен […]

Извършихме прехвърляне на международна търговска марка чрез продажба

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на международна търговска марка, която е регистрирана за четири класа стоки и услуги от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки, за […]

Изготвихме документи за клиент занимаващ се със създаване на шрифтове

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, занимаващ се с разработка на шрифтове за мобилни приложения и уеб сайтове. Клиентът ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език, като за целта ни беше предоставена изчерпателна информация, която разработчикът желае да залегне в договорите, за да […]

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини за наш клиент

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, като последните следваше да бъдат изготвени както на български, така и на […]

Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 20,24,35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е създал комбинирана марка, която желае да регистрира като национална марка с действие на територията на Република България за стоки и услуги в класове 20,24,35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи регистрацията на марката. Предоставихме на клиента брошура и […]

Възражения от трети лица срещу регистрация на марка

Последна промяна: 03.01.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. В една от предходните статии описахме процедурата по опозиция срещу заявка за регистрация на национална марка подадена в Патентното ведомство на Република България. В настоящата публикация ще бъде предоставена повече […]

Извършихме предварително проучване на търговска марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на търговска марка за стоки попадащи в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите за териториите на всички страни-членки на ЕС, тъй като клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за […]