Записите от Krasimira Kadieva

ОХИМ промени името си на Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO)

Както беше съобщено преди няколко месеца от 23 март 2016 година Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНІМ) вече се нарича Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността е преименувана на марка на Европейския съюз. Също така Службата на ЕС за интелектуална собственост има нов интернет адрес като действащият преди […]

Полезни съвети при избор на домейн име

Преди да пристъпите към регистрацията на домейн име е препоръчително да извършите няколко важни проверки. Препоръките в тзи статия имат за цел да ви улеснят при избора на домейн име, а също така и да ви предпазят от нарушение на чужди по-ранни права. На първо място съветът ми е преди да пристъпите към регистрацията на […]

Комбиниран пакет от услуги за стартиращи бизнеси (стартъпи)

Изминалата 2015 година отбеляза ръст в създаването на стартиращи бизнеси, като 2016 година се очаква да бъде още по-успешна с очакван растеж. Поради това, Красимира Кадиева създаде т.нар. „Пакет от услуги за стартиращи бизнеси (стартъпи)“, съдържащ услугите изброени по-долу. Пакетът от услуги се предлага в два варианта, а именно: с включена услуга „регистрация на търговска […]

Притежателите на марки на Общността (Европейски марки) имат право да подадат декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета най-късно до 24 септември 2016 година

Съгласно чл.28, ал.8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета, притежателите на марки на Общността, за които е подадена заявка за регистрация преди 22 юни 2012 година и които са регистрирани по отношение на цяло заглавие на клас от Класификацията от Ница, могат да декларират до 24 септември 2016 година, че […]

Красимира Кадиева взе участие в уебинар организиран от ОХИМ за новия Регламент за марките на Европейския съюз на тема „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му.”

С цел предоставянето на висококачествени услуги, на 2 февруари 2016 година, Красимира Кадиева взе участие в един изключително интересен и полезен уебинар на тема „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”, организиран от Ведомството за Хармонизация във Вътрешния Пазар (ОХИМ). Новият Регламент […]

Регистрация на администратор на лични данни

Съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Регистрацията като администратор на лични данни се извършва пред Комисията […]

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 и Регламент (ЕО) № 2868/95 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 ще влезе в сила на 23 март 2016 година

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 […]

Нова версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) в сила от 1 януари 2016 година

От 1 януари 2016 година ще влезе в сила и е препоръчително да се прилага за регистрацията на марките новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация). Новата версия включва промени в списъка на стоките и услугите. Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, които са […]

Красимира Кадиева присъства на семинар на тема „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса” организиран от Патентното ведомство на Република България и Enterprise Europe network към Българска търговско- промишлена палата

Красимира Кадиева присъства на семинар на тема „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса” организиран от Патентното ведомство на Република България и Enterprise Europe network към Българската търговско-промишлена палата, който се проведе на 11-ти декември 2015 г. в Техническия университет – София. На семинара присъстваха както представители на бизнеса, така и колеги представители по индустриална собственост. […]