Записите от Krasimira Kadieva

Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки

Марката (известна в бизнессредите като „бренд” и „брендово име”) представлява знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Търговската марка се счита за ефективен икономически инструмент на нейния притежател, тъй като тя допринася за различаването на неговите стоки и/или услуги от тези на […]

На 1-ви февруари се проведе уъркшоп за договаряне на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки (“trademark coexistence agreement”)

На 1-ви февруари 2017 година се проведе уъркшоп на тема „Договаряне на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки“ (т. нар. „trademark coexistence agreement”) организиран от Европейската асоциация на маркопритежателите MARQUES и Madara Law в Хотел Сити. По време на уъркшопа беше отделено внимание на специфични правни въпроси, свързани със споразуменията за съвместно съществуване, а […]

Процедура по регистрация на промишлен дизайн

Какво е промишлен дизайн? Съгласно чл.3, ал.1 от Закон за промишления дизай промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Придобиване на право върху национален дизайн с действие на територията на Република България Право върху национален […]

Единадесетата редакция на Ницската класификация на стоките и услугите влезе в сила на 1 януари 2017 година

Единадесетата редакция на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките влезе в сила на 1 януари 2017 година. Новата редакция, която ще се прилага за заявки подадени на или след 1 януари 2017 година, включва промени в заглавията на 15 класа, списъка на стоките и услугите, а […]

Нови Насоки относнo марки на Европейския съюз и дизайни на Общността ще влязат в сила на 1 февруари 2017 година

Първата част на актуализираните насоки относнo марки на Европейския съюз и дизайни на Общността е приета и ще влезе в сила на 1 февруари 2017 година. Тази преработена версия на Насоките е изцяло обновена със съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Апелативния съд на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, което […]

Услугата „предварително проучване на търговска марка“ е най-поръчваната услуга за 2016 година

Услугата „предварително проучване на търговска марка“ беше най-поръчваната услуга за 2016 година при представител по индустриална собственост Красимира Кадиева. Извършването на предварително проучване на марка преди подаване на заявление за регистрация дава отговор на въпроса дали е налице нарушение на чуждо по-ранно право. Проучването ще отговори и на въпроса дали съответното ведомство, което регистрира търговски […]

Весели Коледни и новогодишни празници!

Весели Коледни и новогодишни празници! С пожелания за много здраве, щастие, късмет, а също така и много нови предизвикателства, креативност и успешни проекти през новата 2017-та година! Специални благодарности на всички клиенти, колеги, партньори и приятели за доверието и подкрепата!

Процедура по регистрация на географски означения

Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България. Регистрационната процедура на географските означения е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Правната закрила обхваща забрана за: – всяко използване […]

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата организира обучение на тема: „Търговско използване на постиженията на техническото и художественото творчество. Законодателна рамка“ на 21-ви декември 2016 година

На 21-ви декември 2016 година се проведе обучение на тема „Търговско използване на постиженията на техническото и художественото творчество. Законодателна рамка“ организирано от Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата. По време на обучението бяха разгледани различните видове договори в областта на интелектуалната собственост и обърнато внимание по какво, именно те се различават от общото […]

Красимира Кадиева присъства на регионален семинар на тема „Закрила на географските означения: Лисабонска система и други правни средства за закрила” организиран от Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България

Красимира Кадиева присъства на двудневен регионален семинар на тема „Закрила на географските означения: Лисабонска система и други правни средства за закрила” организиран от Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България, който се проведе на 24-ти и 25-ти ноември 2016 г. в Хотел Витоша. На семинара присъстваха както представители на бизнеса, така […]