Записите от Krasimira Kadieva

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 година

Министерство на финансите предложи проект за изменение на Наредба Н-18 за обществено обсъждане, което ще продължи до 15 март 2019 година. Най-важните промени залегнали в проекта за изменение на Наредба Н-18 са: Предложение за въвеждане на възможност фискалният бон да бъде в електронен вид, без отпечатване на хартиен носител, от която възможност най-вече ще се […]

Патентното ведомство на Република България пусна нов електронен инструмент за решения по опозиции, искания и жалби

От 23.01.2019 година в Портала за електронни услуги на уеб сайта на Патентното ведомство на Република България е внедрена нова функционалност, а именно: публикувани са решенията по опозиции и отказите на експертизата по заявки за марки, постановени през 2017 и 2018 година, а също така и решенията по искания и жалби за всички обекти на […]

Вписахме успешно промяна в седалището и адреаса на управление на търговско дружество

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни е извършил прояна в седалището и адреса на управление на търговското си дружество. Нае ни да  изготвим необходимите документи и да впишем обстоятелствата по промяната в седалището и адреса на управление на търговското му […]

Регистрация на електронен магазин в НАП

През септември 2018 година беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените, заложени в Наредбата обхващат основно следните въпроси: Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции; Промени във връзка с реда за […]

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който ще бъде сключен на основание на чл. 9 от ЗЗД, където е прогласена автономията на волите на страните и свободата, с която се ползват при договаряне. Клиентът ни предостави […]

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим предварително проучване на комбинирана марка, която желае да регистрира. На база на резултатите от предварителното проучване, изготвихме изчерпателно писмено становище, в което анализирахме евентуалните рискове. Резултатите показаха, че марката ще премине успешно експертизата на абсолютни основания за отказ, не бяха открити […]

Изготвен е проект на нов Закон за марките и географските означения

След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система“, с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, през 2019 година предстоят нови фундаментални изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Проектът е публикуван на сайта на Министерството на икономиката за обществено обсъждане до 08.03.2019 година. Изготвянето на такъв […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През февруари 2019 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът разработва онлайн посредническа платформа за намиране на работа и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на платформата. Клиентът ни оказа […]

Успешно регистрирахме търговско дружество за наш клиент

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация във връзка с изготвянето на учредителните документи за дружеството. Изготвихме пълния набор от документи, внесохме държавната такса, клиентът ни внесе капитала, спесименът беше заверен при нотариус и входирахме всички необходими […]

КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие

Съгласно чл. 35 пар. 1 от Регламент 2016/ 679 (GDPR) администраторите на лични данни имат задъжението да извършват оценка на въздействието винаги, когато съществува вероятност определен вид обработване да поради висок риск за правата и свободите на физическите лица. За да подпомогне изпълнението му Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съгласно чл. 35 пар. […]