Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент на български и английски език

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти и ни възложи да изготвим Политика относно бисквитките на български и английски език, тъй като електронният магазин за продажба на спортни стоки на клиента има българска и английска версия. Клиентът ни предостави цялата необходима информация относно […]

Приет е Закон за киберсигурност

В края на октомври 2018 година беше приет на второ четене Закон за киберсигурност. Новият закон урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността. Със закона се определят и правомощията и функциите на компетентните органи в областта на киберсигурността. Дават се легални дефиниции […]

Извършихме обучение на наш клиент във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

През ноември 2018 година към нас се обърна клиент, който ни възложи да извършим обучение в офиса на клиента относно основните положения свързани със защитата на личните данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Въпросите, на които обърнахме внимание по време на проведеното обучение са свързани с: […]

Общи условия за ползване на електронен магазин

Настоящата статия ще предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на общи условия за ползване на електронен магазин. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГАТА „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ТУК. Общите условия за ползване на електронен магазин уреждат отношенията между собственика на електронния магазин и ползвателите както по отношение […]

Помогнахме на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна

На 25-ти май 2018 година влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). В периода от март 2018 година до този момент успяхме да помогнем на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентите, които се обърнаха към нас относно услугата „Внедряване на GDPR от правна страна“ са счетоводни […]

Промени в Закона за авторското право и сродните му права

На 31-ви октомври 2018 година бяха приети промени в Закона за авторското право и сродните му права, свързани с хората с увреждения и по-специално незрящите български граждани, лица с трайно нарушено зрение, както и лица с увреждане, което не позволява четенето на печатни издания. В резултат на промените, без съгласието на носителя на авторски права […]

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър като потребителите вече имат възможност да намират информация относно нови сортове растения и породи животни. Потребителите могат да извършват комбинирани търсения по следните критерии: наименование, номер на заявка, дата на заявяване, защитен номер, публикации, статус, произход, приоритет, латинска класификация, БГ класификация, заявител/притежател, представител по […]

Извършихме предварително проучване на марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Клиентът ни има намерение да развива марката само на територията на Република […]

Промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания

На 1-ви ноември 2018 година бяха приети промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания. Промените в него целят прозрачност, която ще се постига чрез деклариране на финансирането на печтните, електронните и онлайн медии.  Предвиждат се  санкции при неспазване на това задължение. С промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и […]

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 9 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на марка на Европейския съюз. Марката, която клиентът ни предостави съдържа словен и фигуративен елемент. Марката следва да се заяви за регистрация за стоки попадащи в клас 9 от МКСУ. На първо място предоставихме на клиента материали, които съдържат отговори на въпроси […]