Записите от Krasimira Kadieva

В Патентното ведомство на Република България се проведе семинар на тема „Производства по спорове“

На 18.06.2019 година, в сградата на Патентното ведомство на Република България, се проведе семинар на тема „Производства по спорове“, на който семинар лектори бяха експерти от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Работният език на събитието беше английски език и бяха разгледани следните теми: „Представяне на Апелативните състави на СЕСИС“, „Процедури по спорове“, „Доказателства […]

Изготвихме две политики за поверителност

През юни 2019 година към нас се обърна клиент, който ни възложи изготвянето на две Политики за защита на личните данни или т.нар. Политики за поверителност, които да бъдат изготвени на български език за два електронни магазина. Клиентът ни предостави достъп до двата уеб сайта, за да може да изготвим документите в съответствие с изискванията […]

Изготвихме два договора за наш клиент

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните три години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на два договора, с които следва да бъдат уредени отношенията между нашия клиент и негови съконтрагенти. За тази цел, проведохме среща със страните, на които да бъдат уточнени всички […]

Успешно регистрирахме национална марка в Патентното ведомство на Република България

През октомври 2018 година с нас се свърза нов клиент с, който ни възложи да се заемем с регистрацията на марка, която да има действие само на територията на Република България. Клиентът ни вече имаше изработено лого и ни го предостави, за да може да извършим предварително проучване за наличие/липса на сходни по-ранни марки или […]

Регистрирахме успешно още две марки на Европейския съюз

Излезе регистрацията на две марки на Европейския съюз, за които подадохме заявки през януари 2019 година, тъй като клиентът ни желае да има защита за услуги от клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. Двете марки са комбинирани марки и имат действие на територията на всички 28 страни-членки на ЕС, тъй като марката […]

Изготвихме политика за поверителност на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните месеци сме работили по редица проекти и ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български и английски език, тъй като е разработил двуезичен уеб сайт. Клиентът ни предостави достъп до сайта , както и цялата необходима информация, за да може да […]

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е производител на хранителни стоки и ни възложи извършването на предварително проучване на две словни търговски марки за стоки в класове 5, 29 и 30. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките като марки на Европейския съюз. След като извършихме предварителното проучване изготвихме становища съдържащи анализ […]

Адв. Красимира Кадиева коментира проекта на нов Закон за марките и географските означения пред екипа на Economy.bg

В интервю за Economy.bg адв. Красимира Кадиева коментира проекта на нов Закон за марките и географските означения. Цялото интервю с адв. Кадиева може да прочетете тук.

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за продажба на модни артикули, като за тази цел ни възложи изготвянето на всички необходими документи, които следва да бъдат публикувани на уеб сайта за успешното осъществяване на търговска дейност в интернет. Уеб сайтът има българска и английска версия, поради което […]

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и EURid стартираха услуга за известяване

От 20 май 2019 година Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и EURid (регистърът, който управлява националните домейни от първо ниво .eu и .ею (на кирилица)) стартираха услуга за известяване, за да помогнат на заявителите на марки на Европейския съюз да се преборват с недобсосъвестната регистрация на домейни. Услугата е стартирана, тъй като когато […]