Записите от Krasimira Kadieva

Успешно променихме името и адреса на заявител на две национални марки

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител на две национални марки пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът ни и е извършил промяна в името и адреса, поради което ни възложи да впишем промяната, за да могат […]

Изготвихме документи за ползване на мобилно приложение и уеб сайт на английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през полседната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play. Поради това ни беше възложено да […]

Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения?

В Официалния раздел на Държавен вестник, в брой 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който беше приет от Народното събрание на 28 ноември 2019 година. Законът влиза в сила три дни след обнародването му.  Министерският съвет следва в 6-месечен срок от влизането в сила на […]

Приет е нов Закон за марките и географските означения

На 6 юни 2019 година, Министерският съвет внесе в Народното събрание на Република Българя проекта на нов Закон за марките и географските означения, като на 27 юни 2019 година споменатият законопроект беше и приет на първо четене от Народното събрание. На 28 ноември 2019 година новият Закон за марките и географските означения беше приет на […]

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play, поради което е необходимо да бъдат изготвени Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилното приложение […]

Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)

В настоящата статия ще бъдат разгледани т.нар. серия от марки или семейство от марки (поредица от марки). При поредицата от марки, между марките съществува достатъчна степен на свързаност, която води до възможност потребителите да повярват, че стоките и/или услугите произхождат от едно и също или от икономически свързани лица. Установяването дали е налице поредица от […]

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин на български и английски език за наш клиент

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта и този път ни възложи изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на осветителни тела и електроматериали, на български и английски език, които ще бъдат […]

Вписахме промени в обстоятелствата на търговско дружество

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта и ни възложи вписването на промени в обстоятелствата на търговско дружество свързани с промяна на наименование, седалище и адрес на управление и допълване на предмет на дейност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, за да […]

Регистрирахме два дизайна на Общността

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който през последните няколко години ни се е доверявал относно изготвяне на договори и защита на правата върху интелектуална собственост. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два дизайна, които да имат действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Следователно това са дизайни на […]

Успешно регистрирахме дружество с ограничена отговорност

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни нае да регистрираме търговско дружество, а именно: дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която следва да бъде включена в документите, а именно: идентификация на съдружниците, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, размер на капитала, разпределение на дяловете, предмет […]