Записите от Krasimira Kadieva

Извършихме предварително проучване на марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да разработва моден бранд и ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка за стоки – дрехи, които са класирани в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни има намерение да регистрира марка на Европейския съюз. След извършено от […]

Изготвихме споразумение за конфиденциалност и договор за изработка за клиент – моден дизайнер

През юни 2016 година с нас се свърза моден дизайнер, който ни възложи изготвянето на споразумение за конфиденциалност, а също така и договор за изработка. Успяхме да изготвим посочените документи в предвидения срок. Договорът за изработка, който предложихме на клиента е със следната структура, а именно: идентификация на страните, предмет на договора, срок, възнаграждение и […]

Регистрирахме търговско дружество в Търговския регистър за клиент – модна къща

През май 2016 година с нас се свърза клиент, който създава нов моден бранд и ни възложи да регистрираме търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Изготвихме пълния набор от учредителни документи, заплатихме държавната такса, открихме набирателна сметка в банка и внесохме капитала. Входирахме документите в Търговския регистър по електронен път и след […]

Изготвихме общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор за клиент – агенция за дигитален маркетинг

През септември 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за дигитален маркетинг, който ни възложи да изготвим общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор на български и английски език, тъй като новосъздадената интернет страница има версия на български език и на английски език. Успяхме да завършим проекта в […]

Извършихме проверка на три марки за услуги попадащи в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който преди това сме разботили по няколко различни проекта и ни предостави три словни марки, за които да извършим проверка дали нарушават по-ранни права. Клиентът ни има намерение да извършва търговия на стоки и извън територията на Република България, за която цел желае да разработи и […]

Вписахме промяна в адрес на притежател на марка

През месец юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото успешно регистрирахме национална марка през 2015 година. Клиентът ни възложи да впишем промяна в адреса на притежателя на марката, тъй като е променено седалището и адреса на управление. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения притежателят или заявителят на марка е […]

Регистрирахме успешно национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2014 година наш клиент ни възложи да регистрираме комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент за избрани от него услуги попадащи в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговксите марки. Разяснихме на клиента регистрационната процедура и извършихме подробно проучване в базите […]

Извършихме предварително проучване на словна марка за услуги в клас 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който има намерение да регистрира словна марка като марка на Европейския съюз за следните услуги попадащи в клас 42 от Ницската класификация, а именно: осигуряване на временно използване на софтуерни приложения за социални мрежи. След извършено подробно проучване от нас се оказа, че към момента на […]

Извършихме предварително проучване на марка, която ще се заявява за регистрация за ресторанти за бързо хранене

През декември 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да открие верига от заведения за бързо хранене и ни предостави вече изработено лого. Марката, която следва да се провери дали не нарушава чужди по-ранни права е комбинирана марка, в състава на която има словен и фигуративен елемент като слвния елемент се явява едновременно […]

Изготвихме писмено становище за клиент занимаващ се с графичен дизайн относно сравнение на две марки

През януари 2017 година с нас се свърза клиент занимаващ се с графичен дизайн, който ни възложи да изготвим писмено становище, в което да направим сравнение между две марки с цел да се произнесем дали между марките съществува сходство, което може да доведе до объркване у потребителите. Извършихме сравнение между двете марки относно фонетично, визуално […]