Записите от Krasimira Kadieva

Консултирахме клиент във връзка с претендирано нарушение на авторски права върху фотография

През декмври 2018 година с нас се свърза клиент, който e получил писмо от немски адвокати, които са наети от собственик на немски уебсайт. В писмото изпратено до нашия клиент се твърди, че са нарушени авторски  права върху фотография на фотограф – клиент на собственика на немския сайт. В писмото е предоставен срок, в който […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент – собственик на електронен магазин, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим Политиката за защита на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) […]

Извършихме преварително проучване на марка за стоки от клас 29 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка, която желае да регистрира за стоки от клас 29 от МКСУ. Клиентът ни желае да регистрира национална марка в Патентното ведомство на Република България, която има действие на територията на България. След като извършихме проучване в […]

Изготвихме писмо за доброволно преустановяване на нарушение на марка

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент занимаващ се с търговия със стоки, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът току що беше установил, че негов конкурент е изкопирал без никаква промяна една от неговите марки, което означава, че използва идентична на неговата марка в търговската си дейност за предоставяне […]

Внедрихме нова функционалност в уебсайта

Внедрихме нова функционалност в уеб сайта, а именно: Портал за „Е-Услуги“ (Електронни услуги), който е разработен, за да може да предоставим на клиентите си възможност да изпращат към нас заявки по електронен път относно следните услуги, за които желаят да ни наемат, а именно: Предварително проучване на марка, Регистрация на национална марка, Регистрация на марка […]

Присъствахме на Обучение „IP for Business Training“

На 29 ноември 2018 година се проведе обучение „IP for Business Training“ в София Тех Парк организирано от ГИС-ТрансферЦентър с участието на Българско Патентно ведомство, съвместно с Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, European Patent Academy и София Тех Парк, на което събитие присъствахме. На обучението присъстваха както представители на бизнеса, така и колеги представители […]

Изготвихме становище за наш клиент относно сравнение между две търговски марки

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвяне на писмено становище, в което да отговорим на въпроса дали като притежател на по-ранна марка има право да се противопостави на използването на сходна според клиента по-късна марка, която се използва за идентични […]

Влиза в сила Регламент относно блокирането на географски принцип в контекста на електронната търговия

На 3.12.2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Целта на Регламента е на потребителите да бъдат предоставени повече възможности чрез преодоляване на проблема, че […]

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка, която желае да заяви за регистрация като национална марка пред Патентното ведомство на Република България за услуги в клас 35 от МКСУ. След извършеното от нас проучване се оказа, че съществуват няколко идентични марки, които са […]

Промени в Закона за културното наследство

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предвижда се идентификацията на вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, да се извършва не само от държавни, а и от частни музеи, което ще бъде облекчение за частните колекционери. На идентификация за […]