Записите от Krasimira Kadieva

Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил комбинирана марка и ни възложи регистрацията й като национална марка в Патентното ведомство на Република България. Стоките, за които ще се заяви марката за регистрация попадат в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента естеството на регистрационната процедура […]

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по редица проекти. Този път клиентът се обърна към нас във връзка с желнието му да регистрира комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента как […]

Извършихме предварително проучване на няколко марки за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който желае да регистрира марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите и за тази цел ни възложи извършването на предварително проучване, за да разбере дали се нарушават чужди по-ранни права. С клиента работихме няколко месеца тъй като […]

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

През януари 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на комбинирана търговска марка за наш клиент за услуги в класове 35 и 41 от Ницската класификация. Клиентът ни желае да продължи с мониторинга на марката и затова ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година. Целта е да се […]

На 11 и 12 септември 2019 година се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия

На 11 и 12 септември 2019 година, в Парк Хотел Витоша, се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия. Екипът на кантората ни присъства на семинара, на който бяха разгледани следните теми: Връзка между  интелектуалната собственост и експортно ориентираните малки и средни […]

Адв. Красимира Кадиева съдейства на SMD Group относно проучването извършено за България в областта на марковото право

Адв. Красимира Кадиева беше удостоена с честта да допринесе за индекса на SMD Group за България и да прегледа и предостави информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки. Поканата на адв. Красимира Кадиева от […]

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През август 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който да бъде сключен с чуждестранен бизнес партньор, поради което страните желаят да уредят правоотношенията си. Клиентът ни предостави цялата необходима информация и успяхме да изготвим в срок договора за сътрудничество, който съдържа клаузи относно: предмет на договора, […]

Изготвихме договор за предоставяне на консултантска услуга за наш клиент

През август 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвянето на договор за предоставяне на консултантска услуга. Клиентът ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим договора. Успяхме да изготвим документа в срок. Договорът, който предоставихме на клиента съдържа клаузи относно предмета […]

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

През юли 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на търговска марка за наш клиент, с когото през последните години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година, за да може своевременно да бъде организирано подаването на опозиция, с случай, че е подадена […]

Опозиция срещу заявка за регистрация на марка

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече марки се заявяват за регистрация с всеки изминал ден. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти. След извършените изменения през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се въведе процедура по опозиция на търговска марка, т. нар. опозиционна […]