Записите от Krasimira Kadieva

Общи условия за ползване на електронен магазин

Настоящата статия ще предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на общи условия за ползване на електронен магазин. Общите условия уреждат отношенията между собственика на електронния магазин и ползвателите както по отношение на използването на уеб сайта, така и относно сключване на договори с ползвателите на сайта относно покупко-продажбата на стоки, които се предлагат за […]

Помогнахме на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна

На 25-ти май 2018 година влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). В периода от март 2018 година до този момент успяхме да помогнем на повече от тридесет клиента при внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентите, които се обърнаха към нас относно услугата „Внедряване на GDPR от правна страна“ са счетоводни […]

Промени в Закона за авторското право и сродните му права

На 31-ви октомври 2018 година бяха приети промени в Закона за авторското право и сродните му права, свързани с хората с увреждения и по-специално незрящите български граждани, лица с трайно нарушено зрение, както и лица с увреждане, което не позволява четенето на печатни издания. В резултат на промените, без съгласието на носителя на авторски права […]

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър

Патентното ведомство на Република България разшири портфолиото на електронния си регистър като потребителите вече имат възможност да намират информация относно нови сортове растения и породи животни. Потребителите могат да извършват комбинирани търсения по следните критерии: наименование, номер на заявка, дата на заявяване, защитен номер, публикации, статус, произход, приоритет, латинска класификация, БГ класификация, заявител/притежател, представител по […]

Извършихме предварително проучване на марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от МКСУ

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за територията на Република България за услуги в класове 36 и 37 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Клиентът ни има намерение да развива марката само на територията на Република […]

Промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания

На 1-ви ноември 2018 година бяха приети промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания. Промените в него целят прозрачност, която ще се постига чрез деклариране на финансирането на печтните, електронните и онлайн медии.  Предвиждат се  санкции при неспазване на това задължение. С промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и […]

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 9 от Ницската класификация на стоките и услугите

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на марка на Европейския съюз. Марката, която клиентът ни предостави съдържа словен и фигуративен елемент. Марката следва да се заяви за регистрация за стоки попадащи в клас 9 от МКСУ. На първо място предоставихме на клиента материали, които съдържат отговори на въпроси […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който по-рано сме работили и по някоко други проекта. Клиентът е собственик на електронен магазин и ни възложи да изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин както на български, така и на английски език. […]

Изготвихме договор за лицензия на производствен опит за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за лицензия на ноу хау. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави информацията, която ни е необходима, за да изготвим изчерпателен договор, който да уреди правоотношенията между страните: лицензодател и лицензополучател. Благодарение на това успяхме да изготвим договора в […]

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, тъй като желае да уреди договорните си отношения с негов контрагент по отношение на разработката на софтуерен продукт. Договорът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше одобрен, тъй като подробно урежда отношенията между страните. Изготвеният от нас договор […]