Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за продажба на модни артикули, като за тази цел ни възложи изготвянето на всички необходими документи, които следва да бъдат публикувани на уеб сайта за успешното осъществяване на търговска дейност в интернет. Уеб сайтът има българска и английска версия, поради което […]

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и EURid стартираха услуга за известяване

От 20 май 2019 година Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и EURid (регистърът, който управлява националните домейни от първо ниво .eu и .ею (на кирилица)) стартираха услуга за известяване, за да помогнат на заявителите на марки на Европейския съюз да се преборват с недобсосъвестната регистрация на домейни. Услугата е стартирана, тъй като когато […]

Извършихме предварително проучване на три марки

През април 2019 година с нас се свърза клиент от чужбина и ни възложи да извършим предварително проучване на две словни и една комбинирана марки. Клиентът ни възнамерява да регистрира марките за територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България. Извършихме проучване за всяка една от предоставените марки поотделно и изготвихме три подробни […]

Успешно регистрирахме словна национална марка за хранителни стоки

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да регистрираме словна национална марка за хранителни стоки. Както винаги, извършихме подробно предварително проучване в базите данни, за да установим дали има по-ранни сходни права. След като извършихме проучването, изготвихме писмено […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин

През април 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил електронен магазин за търговия със стоки в областта на разкрасителната индустрия. Клиентът ни потърси във връзка с необходимостта да бъдат създадени Общи условия за ползване на електронния магазин, както и Политика за защита на личните данни. Клиентът ни имаше вече изготвена изчерпателна Политика […]

Световен Ден на Интелектуалната Собственост

Всяка година на 26-ти април се чества Световният ден на интелектуалната собственост. Целта е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Различни мероприятия се организират всяка година […]

Патентното ведомство на Република България внедри нова функционалност на електронния си портал

Патентното ведомство на Република България информира на уеб сайта си http://bpo.bg/, че е внедрена нова функционалност на електронния си портал https://portal.bpo.bg за търсене в регистрите на обектите на индустриална собственост, а именно: комбинирано търсене. Благодарение на новата функционалност ползвателите имат възможност да извършват търсене във всички или само в някои от регистрите.

Успешно регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти и ни възложи регистрацията на комбинирана марка. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на Република България и затова заявката следва да се подаде в Патентното ведомство на Република България. Услугите, които […]

Успешно извършихме прехвърляне на търговска марка чрез продажба

През април 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, която е регистрирана за стоки в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Прехвърлянето следва да се извърши за всички стоки […]

Адвокат Кадиева организира стажантска програма

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Във връзка с разширяване на дейността си, адвокат Кадиева организира платена стажантска програма насочена към студенти от специалност „Право“ (първи или втори курс). Избраните стажанти ще имат възможност да усвоят ценни знания и […]