Записите от Krasimira Kadieva

Общи условия за ползване на мобилно приложение

Въведение Настоящата публикация ще предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на Oбщи условия за ползване на мобилно приложение. Общите условия за ползване на мобилно приложение уреждат отношенията между собственика на мобилното приложение (Доставчика) и потребителите на приложението (Ползвателите) във връзка с използването на мобилното приложение като съдържат правила за ползването на същото. Целта на […]

Изготвихме споразумение за защита на търговската тайна на български език и английски език и договор за услуги на английски език

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, с когото преди около година сме работили и по друг проект. Клиентът ни реши отново да се довери на нас, този път във връзка с изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна, което следва да бъде изготвено на български и английски език и договор за […]

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните две години и този път ни беше възложено да изготвим договор за изработка. Клиентът ни предостави цялата информация, която ни е необходима за изготвянето на договора. Договорът, който изготвихме и предадохме на клиента в уговорения срок съдържа […]

Отмяна на регистрацията на марка

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно отмяна на регистрацията на търговска марка. Заличаването на регистрацията на марка ще бъде описано в една от следващите статии. Основания за отмяна на регистрацията на марка Регистрацията на марка може да бъде отменена на три правни основания, а именно: когато в срок пет години от датата на […]

Оказахме правно съдействие на най-големия полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони за установяване на дейността му в България

През ноември 2019 година с нас се свърза най-големият полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони и пожела да работи с нас във връзка установяване на дейността му в България. Клиентът ни има намерение да изгради електронен магазин за продажба на стоките, които предлага на българския пазар. Експертизата на кантората на адв. […]

Актуализирахме публикациите в сайта в областта на марките и географските означения съгласно разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година

Настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са изготвени и публикувани по време на действие на отменения Закон за марките и географските означения. За нас е удоволствие да споделим, че след влизането в сила на новия Закон за марките и географските означения, успяхме да извършим актуализация на […]

Регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки и услуги в класове 11, 21 и 35 от МКСУ

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по друг проект и ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България. Стоките и услугите, които желае да обозначава с тази марка попадат в класове 11, 21 и 35 от МКСУ. След като […]

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни нае да извършим предварително проучване на две словни търговски марки. Услугите, за които следва да се извърши проучването попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проучването следва да се извърши […]

Регистрирахме осем броя дизайни с действие на територията на Република България

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили по редица проекти, сред които: внедряване на GDPR от правна страна, регистрация на марка, изготвяне на документи за електронен магазин, изготвяне на договори и др. Този път клиентът ни възложи регистрацията на осем броя дизайни, които да имат […]

Весели Коледни и новогодишни празници!

Весели Коледни и новогодишни празници! С пожелания за вълшебни празници, изпълнени с много приятни емоции и страхотни преживявания. Нека новата 2020-та година да е по-щастлива, изпълнена с успехи и творчески устрем, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред! Специални благодарности за доверието и подкрепата, за високата оценка, която давате на работата ни и за […]