Записите от Krasimira Kadieva

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с производство на храни

През месец март 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните три години сме работили по множество проекти. Този път клиентът се обърна към нас във връзка с внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Изпратихме на нашия клиент въпросник, който съдържа редица въпроси, отговорите на които ще ни помогнат […]

Споразумение за защита на търговска тайна

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например, информация относно процес, метод, способ и други. Такава информация може да бъде защитена чрез различни способи. Един от тях е  запазването на информацията като търговска тайна. В България материята относно търговските тайни е уредена в няколко разпоредби в Закона за защита […]

Изготвихме Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент

През март 2020 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил две мобилни приложения пригодени за операционната система Android. Клиентът ни желае да предлага приложенията на потребителите чрез Google Play, поради което е необходимо да бъдат изготвени Общи условия за ползване на мобилното […]

Извършихме предварително проучване на четири словни марки за стоки от клас 11 на МКСУ

През февруари с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по няколко проекта. Този път нашият клиент ни възложи извършването на предварително проучване на четири словни марки, една от които ще се заявява за регистрация като марка на Европейския съюз. Проучването следва да се извърши за стоки в клас 11 […]

Регистрация на международен промишлен дизайн

Международната регистрация на дизайн се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Хагската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка за получаване на защита на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни (над 80 страни, които са членки на Хагската спогодба), а също така […]

Извършихме предварително проучване на словни марки

През февруари с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти и този път нашият клиент ни възложи извършването на предварително проучване на няколко словни марки, една от които ще се заявява за регистрация като марка на Европейския съюз. Проучването следва да се извърши за стоки в класове […]

Подновихме регистрацията на марка за наш клиент

През февруари с нас се свърза клиент, който е притежател на национална търговска марка, чиято регистрация изтича и следва да бъде подновена за последващ период от десет години за всички стоки, за които марката е регистрирана. Клиентът ни предостави регистровия номер на марката, подписа изготвеното от нас пълномощно, след което се заехме с подаване на […]

Изготвихме политики за поверителност и политики относно бисквитките за наш клиент

През февруари 2020 година ни потърси отново клиент, с когото преди около две години сме работили по други проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на две политики за поверителност (политики за защита на личните данни), които да предоставят информация на физическите лица в съответствие с чл.13 и чл.14 от Регламент 679/2016, както и три […]

Регистрирахме едноличен търговец за наш клиент

През февруари 2020 година ни потърси нов клиент, който ни ангажира с регистрацията на едноличен търговец. Направихме среща с клиента, който ни предостави цялата необходима информация, за да може да изготвим необходимите документи за регистраця на едноличен търговец. Изготвихме документите, които бяха подписани от клиента ни, а спесименът заверен от нотариус, заплатихме държавната такса и […]

Регистрация на дизайн на Общността

Дизайнът на общността (или известен още като дизайн на Европейския съюз или Европейски промишлен дизайн) е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му. Регистрацията на дизайн на Европейския съюз пред Службата на ЕС […]