Срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО се удължава с 6 месеца

Срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО  се удължава с 6 месеца, считано след 31 януари 2020 година.