Комисията за защита на личните данни отбелязва Деня за защита на личните данни на 28 януари

Днес, 28 януари е Ден за защита на личните данни, който се чества в редица страни по целия свят. Инициатор за отбелязването на деня за защита на личните данни е Съветът на Европа. Комисията за защита на лични данни информира на уеб сайта си, че тази година ще отбележи деня за четиринадесети път с редица събития и инициативи. Гласвната цел на организираните събития е да бъде повишена информираността и насърчени „инициативите и добрите практики за разбиране правата, правилата, рисковете и гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни“, се отбелязва на уеб сайта на Комисията за защита на личните данни.