Изготвихме Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни и Политика относно бисквитките

През юни 2019 година с нас се свърза клиент, на който помогнахме през 2018 година да внедри Регламент 2016/679 (GDPR) от правна страна чрез изготвяне на всички необходими документи. Този път клиентът ни се свърза с нас, тъй като е разработил нова платформа, в която представя стоките, които предлага на пазара, а именно: различни видове строителни материали. В тази връзка, за новоизградения уеб сайт е необходимо да бъдат изготвени Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни и Политика относно бисквитките. Клиентът ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим документите в срок и съгласно изискванията на действащото законодателство. Проектът е изключително интересен за нас, тъй като разработената платформа, на която са представени предлаганите от клиента ни стоки предоставя разнообразни възможности за осъществяване на контакт, което трябваше да бъде отразено в Политиката за защита на личните данни, която освен тази информация съдържа също и информация относно администратора; надзорния орган; целите и обхвата на политиката за поверителност; принципите свързани с обработването на личните данни; целите на обработване на личните данни; правното основание за обработването на лични данни; какви лични данни се събират и обработват; указания за използване на бисквитки; за какъв срок се съхраняват личните данни; задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни; информация относно обработването на личните данни; информация за защита на личните данни; получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни; права на потребителите; ред за упражняване на правата; информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране, както и информация относно извършване на промени в политиката за поверителност.

Политиката относно бисквитките, която изготвихме съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

Накрая, Общите условия за ползване на уеб сайт предоставят информация на ползвателите на сайта относно идентификацията на Доставчика; предметът на Общите условия; характеристиките на уеб сайта; права и задължения на Ползвателите; права и задължения на Доставчика; обработване на лични данни; освобождаване от отговорност; връзки към сайтове на трети страни; права на интелектуална собственост и заключителни разпоредби.

Всички документи бяха изготвени в уговорения между страните срок и предадени и одобрени от клиента, с което успешно приключихме този проект.