Изготвихме политика за поверителност на български и английски език

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните месеци сме работили по редица проекти и ни възложи изготвянето на Политика за поверителност на български и английски език, тъй като е разработил двуезичен уеб сайт. Клиентът ни предостави достъп до сайта , както и цялата необходима информация, за да може да съставим Политика за защита на личните данни, която да е изцяло съобразена с нормата на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Изготвеният от нас документ съдържа информация относно администратора, надзорния орган, целите и обхвата на политиката за поверителност, дефинициите, принципите свързани с обработването на личните данни, целите на обработване на личните данни, правното основание за обработването на лични данни, видовете лични данни събирани и обработвани от администратора; указания за използване на бисквитки, срок за съхранение на личните данни, задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни, информация относно обработването на личните данни, информация за защита на личните данни, Получатели на които могат да бъдат разкрити личните данни, права на потребителите, ред за упражняване на правата, информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране, промени в политиката за поверителност. Изготвените политики на български и английски език бяха предоставени и одобрени от нашия клиент, с което приключихме този проект.