Изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт

През март 2019 година с нас се свърза клиент, който разработва електронен магазин. Клиентът създава онлайн магазин за търговия със стоки и за тази цел ни възложи да  изготвим Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронния магазин преди пускането на последния. Клиентът ни оказа изцяло съдействие като ни предостави достъп до интернет магазина, а също така и информацията, която изискахме, за да може да си свършим качествено работата като изготвим посочените документи. Документите трябва да се изготвят на български език.

Изготвихме Политиката за защита на личните данни, Политиката относно бисквитките и Общите условия за ползване на електронния магазин в уговорения между страните срок. Изготвените от нас документи са съобразени изцяло с действащото законодателство и бяха одобрени от клиента, с което успешно приключихме този проект.