Извършихме предварително проучване на десет словни марки

През март 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните няколко години сме работили по редица проекти. Клиентът ни предостави десет словни марки, за които трябваше да извършим предварително проучване за територията на Република България. Клиентът ни желае да регистрира марка за услуги попадащи в клас 44 от Ницската класификация. Извършихме предварително проучване и установихме, че всички марки успешно ще преминат експертизата по абсолютни основания за отказ, но само три от предоставените десет имена не нарушават чужди по-ранни права. Предоставихме резултатите от проучването на клиента и го посъветвахме да разработи една от посочените от нас три марки, които не нарушават по-ранни права.