Успешно променихме името на притежател на марка на Европейския съюз

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на марка на Европейския съюз, която има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Тъй като клиентът ни е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката на ЕС, се налага тази промяна да бъде вписана. Клиентът ни възложи да се заемем с списването на промяната. Успешно извършихме вписването на промяната на името на притежателя на марката на ЕС, след което предоставихме доказателства за извършената промяна на клиента ни.