Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това няколко пъти сме работили и по други проекти. Клиентът ни е притежател на международна търговска марка, която е регистрирана пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Притежателят на марката е юридическо лице и е била извършена промяна в името и адреса на управлението на дружеството – притежател на международната марка. Клиентът ни възложи изготвянето на необходимите документи, за да бъде вписана промяната в досието на марката. Подготвихме всички документи за извършване на вписването в името и адреса, заплатихме държавната такса и подадохме документите в СОИС. След два месеца (в края на януари 2019 г.) промяната беше вписана успешно. Предоставихме доказателство на клиента за извършената промяна, с което успешно приключихме този проект.