Подновихме регистрацията на две национални марки

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е притежател на две словни национални марки, чието действие изтича в края на февруари 2019 година. Тъй като клиентът ни желае да продължи да има права върху марките, ни нае да ги подновим за последващ период от десет години. Изготвихме необходимите документи, входирахме ги в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса за подновяване. След няколко дни марките бяха подновени за последващ период от десет години.