Присъствахме на Обучение „IP for Business Training“

На 29 ноември 2018 година се проведе обучение „IP for Business Training“ в София Тех Парк организирано от ГИС-ТрансферЦентър с участието на Българско Патентно ведомство, съвместно с Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, European Patent Academy и София Тех Парк, на което събитие присъствахме. На обучението присъстваха както представители на бизнеса, така и колеги представители по индустриална собственост. Целта на събитието е подобряване на знанията на бизнеса за обектите на индустриалната собственост. Това гарантира конкурентоспособност на пазара и производствен растеж.