Консултирахме клиент във връзка с претендирано нарушение на авторски права върху фотография

През декмври 2018 година с нас се свърза клиент, който e получил писмо от немски адвокати, които са наети от собственик на немски уебсайт. В писмото изпратено до нашия клиент се твърди, че са нарушени авторски  права върху фотография на фотограф – клиент на собственика на немския сайт. В писмото е предоставен срок, в който да бъде преустановено използването на снимката, а също така се претендират имуществени и неимуществени вреди.  След като се запознахме с изпратения до клиента документ, се оказа, че не е налице нарушаване на  права на интелектуална собственост, тъй като съгласно чл.24, ал.1, т.7 от Закона за авторското право и сродните му права пейзажните фотографии, заснети в градска среда не са обект на авторско право в България. В последните месеци сме консултирали няколко клиента, които се обърнаха към нас във връзка с идентични случаи, като всички те са получили писма от същата адвокатска кантора.