Извършихме обучение на наш клиент във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

През ноември 2018 година към нас се обърна клиент, който ни възложи да извършим обучение в офиса на клиента относно основните положения свързани със защитата на личните данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Въпросите, на които обърнахме внимание по време на проведеното обучение са свързани с: – правната рамка; – какво са лични данни; – лични данни, които не трябва да бъдат обработвани; – принципи на обработване на личните данни; – анализ на дейностите по обработване на лични данни; – срокове за съхранение на документи; – изтриване на лични данни; – правила за работа с клиенти и лични данни; – технически и организационни мерки; – как да предпазим компютъра си и други въпроси. На клиента беше предоставена възможност да зададе въпросите си, на които въпроси отговорихме, а също така предоставихме в електронен формат и на хартиен носител специално изготвен за обучението наръчник, който съдържа темите, които бяха коментирани по време на обучението.