Адвокат Красимира Кадиева търси да назначи адвокатски сътрудник

Адвокат Красимира Kадиева предоставя на своите клиенти консултации в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия.

Във връзка с разширяване на дейността си, адвокат Кадиева търси адвокатски сътрудник.

Какви кандидати се търсят?

Необходими знания и умения:

– Много добра компютърна грамотност, включително и умение за работа с PowerPoint за целите за изготвяне на презентации;

– Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);

– Отлична езикова култура;

– Отлични комуникативни умения.

Необходими качества и други изисквания към кандидатите:

 Завършено висше образование, специалност „Право“;

– Желание за установяване на нови знания, умения и практически опит;

– Умения за приоритизиране на възложените задачи и изпълнение на задачите в срок;

– Самоиницативни и самомотивиращи се личности;

– Любопитни и креативни личности;

– Добре организирани личности с внимание към детайлите;

– Кандидати, които непрекъснато се стремят към развитие.

Какви условия се предлагат на одобрения кандидат?

– Възнаграждение, което е съобразено с изискванията на кандидата и възможност за получаване на процент впоследствие;

– Отлични условия на работа в модерна бизнес сграда в центъра на София;

– Работа на пълен работен ден;

– Възможност за участие в предстоящи семинари и събития;

– Осигуряване на достъп до богата библиотека с материали;

– Възможност за придобиване на знания и практически опит в областта на интелектуалната собственост и защитата на лични данни във връзка с прилагане на Новия Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

– Възможност за участие в различни проекти;

– Възможност за съставяне на презентации.

Разнообразни допълнителни придобивки:

– Изцяло се поемат разходите за градски транспорт на одобрения кандидат;

– Одобреният кандидат ще получи като подарък книга на правна тематика;

– Безплатен обяд: веднъж седмично;

– Месечна карта за посещение на спортен център;

– Безплатни напитки в офиса;

– Безплатни обучения/ курсове;

– Билети за конференции и семинари;

– Билети за кино, театър, изложби.

Знания и умения, които се очаква да развие одобреният кандидат:

– Придобиване на знания и опит относно предварително проучване на търговски марки;

– Придобиване на знания относно регистрация на търговски марки;

– Придобиване на знания относно съставяне на статии в областта на интелектуалната собственост;

– Придобиване на знания относно съставяне на статии в областта на Защитата на лични данни;

– Придобиване на знания и практически опит относно изготвяне на набор от документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

– Придобиване на знания и практически опит относно изготвяне на договори на български и английски език;

– Придобиване на знания и практически опит в изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет.

Начин на кандидатстване и процес на подбор:

– Ако предложението представлява интерес за Вас, моля да изпратите съобщение като използвате контактната форма на този уеб сайт.

– Ще ви бъде изпратен адрес на електронна поща, на който следва да изпратите актуална автобиография със снимка на английски език и мотивационно писмо на български език, най-късно до 3.05.2018 година.

– С всички кандидати ще бъде осъществен контакт, за да бъдат уведомени дали преминават към следващия етап на подбора.

– Следващият етап по подбора ще бъде проведен на английски език, като на одобрените кандидати ще бъде изпратен въпросник, съдържащ девет въпроса, на които следва да отговорят на английски език в едноседмичен срок.

– Накрая, ще бъдат избрани трима кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите на осъществяване на подбор и няма да бъдат разкривани на трети лица. Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок до тридесет дни след приключване на процедурата по подбор.