Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар на тема „Регистрация и производство по опозиция на търговската марка. Съдебно оспорване. Съотношение между българска и Европейска търговска марка“

На 26-ти септември 2017 година се проведе семинар на тема „Регистрация и производство по опозиция на търговската марка. Съдебно оспорване. Съотношение между българска и Европейска търговска марка“ организиран от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. С цел предоставянето на висококачествени услуги, Красимира Кадиева присъства на семинара, който беше посетен от колеги – специалисти в областта на интелектуалната собственост.  На присъстващите бяха предоставени полезни материали съдържащи съдебна практика, а също така бяха разгледани следните теми: „Защита на търговските марки – практика на съда на Европейския съюз“; „Регистрация и производство по опозиция на търговската марка. Съдебно оспорване. Съотношение между българска и Европейска търговска марка“; „Силната страна на слабите елементи в търговската марка – актуална практика на Съда на ЕС по въпросите за значението на неотличителните елементи на търговските марки в производствата по регистрация и заличаване“.