Софтуерът, който Красимира Кадиева използва за услугата „наблюдение на марка“ е обявен за най-добрия в света

Красимира Кадиева предоставя услугата „наблюдение на марка“ на клиентите си посредством използването на специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Според независима институция, която е извършила подробно сравнително проучване на няколко софтуера, предлагани от различни организации за наблюдение на марки, софтуерът, който използваме е обявен за най-добрия в света. Методологията за извършване на проучването, а също така и резултатите, са подробно описани и публикувани в доклад. Този софтуер генерира и предоставя отчети всяка седмица, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция.

Предимства на софтуера за наблюдение на марки: 

  • Изключително високо качество на достъпна цена;
  • Ежеседмични доклади;
  • Достатъчно време за изготвяне и подаване на опозиция;
  • Най-добрият алгоритъм за наблюдение на марки в света според проучване, което е извършено от независима институция.

Повече за услугата наблюдение на търговска марка, можете да прочетете на: НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ