Статията „Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки“ е публикувана в Списанието за Интелектуална Собственост – Казахстан

Статията на Красимира Кадиева озаглавена „Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки“ беше публикувана в първи брой за 2017 година на Списанието за Интелектуална Собственост – Казахстан. Списанието за Интелектуална Собственост – Казахстан се издава на всеки три месеца и съдържа висококачествени статии в областта на интелектуалната собственост.

Публикуваната статия има за цел да предостваи информация относно предимствата на споразуменията за съвместно съществуване на сходни марки, а също така и какви клаузи следва да съдържат тези споразумения.

Публикацията „Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки“ се намира на страница 13 в списанието и може да бъде прочетена на следния адрес: Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки.

Официалната интернет страница на Списанието за Интелектуална Собственост – Казахстан